Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 54, br. 9-10, str. 470-475
Kliničko-epidemiološke karakteristike Lajmske bolesti lečenih na Klinici za infektivne bolesti u Novom Sadu u periodu 1993-1998. godine
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
cPasterov zavod, Novi Sad
Ključne reči: Lajmska bolest + epidemiologija; Karakteristike epidemioloških istraživanja
Sažetak
Cilj rada bio je da se prikažu neke epidemiološke i kliničke karakteristike lajmske bolesti u Vojvodini u periodu od 1993-98. godine. U torn periodu u Institutu za zaštitu zdravlja registrovano je 1659 osoba sa ubodom krpelja, od kojih je 560 zbog pojave lajmske bolesti lečeno na Klinici za infektivne bolesti u Novom Sadu. Kod 511 (91,25%) pacijenata razvio se prvi stadijum bolesti, kod 42 (7,50%) drugi i kod 7 (1,25%) treći stadijum bolesti. Prosečna starost bolesnika sa erythema migrans bila je 38,67 godina, inkubacija je iznosila 9,37 dana a krpelj je prosečno perzistirao na koži 2,29 dana do ekstrakcije. Najveći broj uboda zabeležen je na prigradskim zelenim površinama (50,29%), i to u maju i junu mesecu (63,01%) i najveći broj krpelja bio je nestručno izvađen (57,67%). U drugom stadijumu bolesti od kliničkih oblika dominirali su akutiii meningitis (9,52%), Bannwarthov sindrom (9,52%), kožne promene (14,28%), kardiološki poremećaji (11,90%), artralgije sa artritisima (50%), blage lezije jetre (2,38%) i generalizovana limfadenopatija (2,38%). U trećem stadijumu dominirali su hronična neuroborelioza (42,85%), acrodermatitis chronica atrophicans (28,57%) i hronični artritisi (28,57%). Čak 81,63% bolesnika sa kasnim fazama bolesti imalo je podatak o ubodu krpelja. Trećina bolesnika imala je asimptomatski prvi stadijum bolesti. Neadekvatno lečenje u prvoj fazi bolesti dovelo je do pojave kasnijih faza u čak 57,14% bolesnika.
Reference
*** (1993) u: Report of WHO workshop on Lyme borreliosis diagnosis and surveillance: Standardization of serological tests, Warsaw, Poland, 20-2
*** (1998) Godišnji izveštaj o kretanju zaraznih bolesti. Novi Sad: Institut za zdravstvenu zaštitu, Sektor za epidemiologiju
Angelov, L., Arnaudov, D., Rakadijeva, T., Lipchev, G., Kostova, E. (1995) Lyme borreliosis in Bulgaria. u: Report of WHO workshop on Lyme borreliosis diagnosis and surveillance, Warsaw, Poland, (abstract), 41-5
Bojić, I. (1994) Kritički pristup antibiotskoj terapiji lajmske bolesti. Vojnosanitetski pregled, 51(3): 233-6
Coyle, P.K., Deng, Z., Schutzer, S.E., Belman, A.L., Benach, J., Krupp, L.B., Luft, B. (1993) Detection of Borrelia burgdorferi antigens in cerebrospinal fluid. Neurology, 43(6): 1093-8
Dennis, D.T. (1995) Surveillance of Lyme disease in United States: An overview on the national reporting system. u: Report of WHO workshop on Lyme borreliosis diagnosis and surveillance, Warsaw, Poland, 170-82
Dimić, E., Jovanović, J. (1995) Akutne infektivne bolesti. Novi Sad: Medicinski fakultet
Dmitrović, R. (1995) Lyme borreliosis in Yugoslavia, 1987-1994. u: Report of WHO workshop on Lyme borreliosis - Diagnosis and Surveillance Warsaw, Poland, 20-22 june, str. 182-196
Đorđević, D., Dimitrović, R., Đerković, V., Drndarević, D., Obradović, M., Stajković, N., Pokorni, D. (1993) Problem i značaj Lajmske bolesti u humanoj medicini. Glas Srp Akad Nauka [Med], (43): 3-9
Gilbert, D.N., Moellering, R.C., Sande, M.A. (1998) The Sanford guide to antimicrobial therapy. Hyde Park, VT: Antimicrobial therapy Inc
Habicht, G.S., Katona, L.I., Danach, J.L. (1991) Cytokines and the pathogenesis of neuroboreliosis: Borrelia burgdoferi induces glioma cells to secrete interleukin 6. J Infect Dis, 164, str. 568-74
Hulinska, D., Janovska, D., Basta, J. (1995) Lyme borreliosis: Epidemiological Survey in Czech Republic in 1994. u: Report of WHO workshop on Lyme borreliosis diagnosis and surveillance, abstract, Warsaw, 53-9
Karadaglić, Đ., Veljković, M., Lazović, M., Janković, B., Grubišić, S., Jurišić, D., Zečević, R., Krstić, A. (1993) Skin changes in patients with Lyme borreliosis. Glas Srp Akad Nauka [Med], (43): 141-53
Kelly, P., Foster, P., Browniee, Y., Kaprell, H.P., Braun, H.B., Michel, G. (1998) High precision fluorescence EIA for detection of Lyme disease as caused by Borrelia burgdoferi strains from European and endemic areas. u: International Congress for Infectious Diseases (VIII), Boston, Massachusetts, USA, abstract, 20 014
Lako, B., Lalic, R., Dovezenski, N., Cicvicevic, T., Dmitrovic, R., Pokorni, D., Jokovic, B., Nausevic, N., Stajkovic, N., Drndarevic, D. (1993) Modern immunologic tests in the diagnosis of Lyme borreliosis. Glas Srp Akad Nauka [Med], (43): 245-55
Lakos, A. (1995) Lyme borreliosis in Hungary: Epidemiological analysis of 1175 cases. u: Report of WHO workshop on Lyme borreliosis diagnosis and surveillance, Warsaw, Poland, abstract, str. 84-102
Lesnyak, O. (1995) Clinical and diagnostic aspects of Lyme borreliosis in Russia. Epidemiologie features of Lyme borrelio-sis in the middle Urals. u: Report of WHO workshop on lyme borreliosis diganosis and surveillance, Warsaw, 137-42
Liegner, K.B. (1993) Lyme disease: the sensible pursuit of answers. J Clin Microbiol, 31(8): 1961-3
Nidžović, Ž., Stajković, N., Bodiroga, T. (1993) Primena repelenata u zaštiti od vektora lajm borelioze. Beograd, str. 107-113
Pavlović, D.M., Lević, Z. (1996) Lajmska neuroborelioza, klinička i eksperimentalna neurologija
Petrović, Z., Milutinović, M. (1993) Raširenost krpelja Ixodes ricinus na teritoriji Jugoslavije. Glas Srp Akad Nauka [Med], (43): 87-91
Plotkin, S.A., Mays, J.P. (1998) Vaccination against Lyme disease. u: First Congress of the European Society for Emerging Infections, (abstract). Budapest, Hungary, 37
Pokorni, D., Lako, B. (1993) Etiologija i patogeneza Lajm borelioze. Glas Srpske akademije nauka i umetnosti, Odeljenje medicinskih nauka, CCCLXX, knj. 43, 123-32
Struncova, V., Subrt, I., Pazdiora, P., Barta, R., Sedlacek, D. (1998) Diagnostic criteria in Lyme borreliosis. u: International Congress on Infectious Diseases, Boston, Massachusetts, Abstract, 40 002
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2009.

Povezani članci

Medicinski pregled (2000)
Influenca - stalno među nama
Turkulov Vesna, i dr.

Medicinski pregled (2001)
Salmonela bakteriemije
Preveden Tomislav, i dr.

Medicinski pregled (2002)
Klinički značaj adenovirusnih infekcija
Brkić Snežana V., i dr.

prikaži sve [14]