Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 54, br. 9-10, str. 483-485
Neurotrihineloza
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad
bPasterov zavod, Novi Sad
Ključne reči: Trihinoza + komplikacije + dijagnoza + terapija; Indirektna imunofluorescencija; Elektroencefalografija; Neurotrihineloza
Sažetak
Trihineloza je antropozoonoza izazvana Trichinellom spiralis, a klinički se manifestuje povišenom temperaturom, bolovima u mišićima, otokom kapaka i lica. U toku ove bolesti mogu se javiti i komplikacije od strane centralnog nervnog sistema. U radu je prikazan slučaj neurotrihineloze kod bolesnika kod koga je bolest potvrđena testom indirektne imunofluorescencije. Bolest je počela gripoznim sindromom, da bi se potom javile gastrointestinalne smetnje i subikterus sklera. Petog dana bolesti javili su se glavobolja, pospanost i desnostrana hemipareza. U laboratorijskim nalazima prisutna je bila leukocitoza sa predominacijom eozinofila, povišene vrednosti kreatimn fosfokinaze i laktat dehidrogenaze kao i aminotransferaza. Citobiohemijski nalaz likvora bio je uredan. Elektroencefalografski nalaz ukazivao je na umereno izraženu cerebralnu disfunkciju sa akcentuacijom desno. Magnetnom tomografijom, nađene su nespecifične multifokalne lezije i konfluentne supratentorijalno sa predominantnim zahvatanjem bele mase. Lečenje je sprovedeno mebendazolom uz kortikosteroide, u trajanju od deset dana. Tok bolesti bio je povoljan, bolesnik je izlečen, bez sekvela.
Reference
Aita, J.A. (1964) Neurological manifestation of general disease. Springfield, Illinois: Charles Thomas Public
Čuperlović, K. (1993) Trihineloza ljudi i životinja. Beograd: Medicinska knjiga
Dimić, E., Poštić, B., Vujošević, M., Janković, T., Šašić, M., Kulauzov, M., Konstantinović, L., Nikolić, S., Jovanović, J., Delić, D., Dokić, L., Antonijević, B., Pelemiš, M., Dulović, O. (1995) Akutne infektivne bolesti. Novi Sad: Medicinski fakultet
Fourestie, V., Douceron, H., Brugieres, P., Ancelle, T., Lejonc, J.L., Gherardi, R.K. (1993) Neurotrichinosis. A cerebrovascular disease associated with myocardial injury and hypereosinophilia. Brain, 116( Pt 3): 603-16
Gaon, J.A., Borjanović, S., Vuković, B., Turić, A., Puvačić, Z. (1982) Specijalna epidemiologija akutnih zaraznih bolesti. Sarajevo: Svjetlost
Golubić, D. (1984) Neka klinička, dijagnostička i terapijska zapažanja u humanoj trihinelozi. Liječnički vjesnik, Zagreb, 107
Hall, W.J., Mccabe, W.R. (1967) Trichinosis: Report of a small outbreak with observations of thiabendazole therapy. Arch Intern Med, 119(1): 65-8
Karakašević, B., ur. (1980) Mikrobiologija i parazitologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Klašnja, B., Žikić, M. (1988) Komplikacije u toku trihineloze - with case reports. Medicinski pregled, god. 41, br. 9/10, str. 393-395
Knežević, K. (1994) Psychiatric and neurologic manifestations of trichinosis. u: International Congress for Infectious Diseases (VI), Prague, Czech Republic, 320
Knežević, K. (1994) Kliničke manifestacije trihineloze u korelaciji sa procentom eozinofila u perifernoj krvnoj slici. Novi Sad: Medicinski fakultet, magistarski rad
Kosanović-Ćetković, D. (1995) Akutne infektivne bolesti. Beograd: Dečja knjiga
Kosanović-Ćetković, D. (1979) Trihineloza u praksi infektologa. u: Infektološka nedelja (VII), Novi Sad, 8-15
Ryczak, M., Sorber, W.A., Kandora, T.F., Camp, C.J., Rose, F.B. (1987) Difficulties in diagnosing trichinella encephalitis. Am J Trop Med Hyg, 36(3): 573-5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2009.

Povezani članci