Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 61, br. 2, str. 69-75
Plastičnost smonica Pčinjskog okruga
aVisoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija, Prokuplje
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: vertisol; liquid limit; plastic limit; plasticity index; montmorillonite
Sažetak
Smonice pripadaju redu automorfnih zemljišta, klasi humusno-akumulativnih zemljišta sa A-AC-C građom profila. U Srbiji smonice zauzimaju površinu od 780.000 ha i najzastupljenije su u njenom centralnom delu - Šumadiji, istočnom - Negotinskoj Krajni, na jugu - Vranjska kotlina, na Kosovu i Metohiji kao i u severnim delovima Vojvodine oko Vršca i Bele Crkve (Škorić, 1986). Značajnu ulogu pri obrazovanju smonica imaju minerali gline iz grupe smektita (Rozanov, 1983). Na osnovu detaljnih istraživanja (Golubović, 2009) smonica Pčinjskog Okruga izdvojena su dva podtipa smonice na ovom području i to karbonatni i beskarbonatni koji se prilično razlikuju u sadržaju gline (< 0,002mm), u čijem sastavu najveći procenat pripada mineralima gline iz grupe smektita. Minerali gline iz grupe smektita povećavaju vrednosti indeksa plastičnosti i utiču na veličinu donje i gornje granice plastičnosti. Plastičnost zemljišta je veoma dinamična fizička osobina koja najviše zavisi od sadržaja i vrste minerala gline. Ispitivanja Ohotina i Tkačuka, cit. Bogunović (1988), pokazuju da se plastičnost u izvesnoj meri manifestuje već kod frakcije srednjeg praha, sa prečnikom od 0,01-0,005 mm. Po Aterbergu (1911), plastičnost zemljišta se može okarakterisati pomoću sledećih konstanti: donja granica plastičnosti gornja granica plastičnosti i indeks plastičnosti. Poznavanje veličine Aterbergove donje granice plastičnosti veoma je značajno radi pravovremene obrade zemljišta jer ona istovremeno predstavlja i gornju granicu fizičke zrelosti zemljišta za obradu. Cilj ovog rada je određivanje granice plastičnosti karbonatnog i beskarbonatnog podtipa smonica sa područja Pčinjskog okruga i izračunavanje indeksa plastičnosti.
Reference
Atterberg, A. (1911) Die plastizitat der Tone. Internationale Mitteilungen fur. Bodenkunde, Band I., Heft 1: 10-43
Babović, M.D. (1971) Prilog proučavanju plastičnosti smonice Kosova polja. Zemljište i biljka, Vol. 20, Br 1-3
Babović, M.D. (1977) Važnija vodno - fizička svojstva smonice Kosova i njihova dinamika. Univerzitet u Prištini, Doktorska disertacija
Bahtin, P.U. (1969) Issledovanije fiziko-mehan, eskih i tehnnologičeskih svojstv osnovnih tipov počv SSSR. Moskva
Bogdanović, M. (1958) Neke osobine smonice kao tipa zemljišta. Zemljište i biljka, Beograd, Vol. 57, no. 1-3
Bogunović, M. (1988) Vertična tla Hrvatske. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, doktorska disertacija
Đorđević, A.R. (2002) Plastičnost krečnjačkih crnica Rajca. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 51(2): 79-85
Filipović, Đ., Spasojević, M., Vojinović, Lj. (1965) Neke važnije karakteristike normalne smonice Kosova polja. Zemljište i biljka, Beograd, Vol. 15, no. 1
Golubović, S., Tomić, Z., Đorđević, A., Cupać, S., Nikolić, N. (2012) Plastičnost smonica Pčinjskog okruga. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 61, br. 2, str. 69-75
Golubović, S.S. (2009) Karakteristike smonica okruga Pčinjskog. Beograd, doktorska disertacija
Hadžić, V. (1973) Zemljišta Vojvodine - autori: Dr Bogosav Živković, naučni savetnik, prof. dr Viktor Nejgebauer, redovni profesor, dipl. inž. Djordje Tanasijević, viši naučni saradnik, prof. dr Nikola Miljković, vanredni profesor, prof. Lazar Stojković, redovni profe. Zbornik za prirodne nauke, (45): 195-197
Lieberoth, I. (1969) Bödenkunde. Berlin: Bödenfrucht barkeit
Ralčev, A. (1972) Fiziko-mehanični i tehnologični svojstva na izlurena smolnica. u: Pljnacionalen kongres po počvoznanie, Sofija
Ralčev, A. (1976) Plastičnost na osnovnite počveni tipove v Bulgarije. Počvoznanie i agrohimija, Sofija, vol. XI, No 6
Stojanović, S., Gajić, B., Đorđević, A., Milićević, J. (1998) A contribution to the investigation of physical properties of smonitza (vertisol) as an ecological factor of fruit production in the Grocka region. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 47(2): 73-81
Škorić, A. (1986) Postanak, razvoj i sistematika tla. Zagreb: Fakultet poljoprivrednih znanosti
Živković, M.D. (1983) Pedologija - geneza, sastav i osobine zemljišta. Beograd
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.