Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 1, str. 105-115
Korišćenje ambalaže pesticida kao goriva
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bFond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine
cPSS Sombor D.O.O.

e-adresamilanmartinov@uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Idejno rešenje za način prikupljanja, skladištenja i transporta celokupnog opasnog otpada, te postrojenja za njegovu eliminaciju na teritoriji AP Vojvodine, I deo - studija izvodljivosti za ambalažu repro

Ključne reči: ambalaža pesticida; prikupljanje i zbrinjavanje; gorivo
Sažetak
Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine podstakao je izradu studije o prikupljanju i zbrinjavanju ambalaže pesticida i pesticidima tretiranog semena. Dat je pregled zakonskih propisa u ovoj oblasti, kao i postupaka prikupljanja i zbrinjavanja. Konstatovano je da je prvi prioritet zbrinjavanja ove ambalaže recikliranjem, a drugi sagorevanjem uz korišćenje dobijene energije. Utvrđene su količine prazne ambalaže pesticida, oko 1.100 t godišnje, i pesticidima tretiranog semena, oko 1.200 t godišnje, u Srbiji. Najznačajniji postupak je da se ambalaža pesticida dobro ispere, na jedan od tri moguća načina, kako bi se dobio neopasan otpad. Zbrinjavanje neopasnog otpada je 1,5 do 3 puta jevtinije od zbrinjavanja opasnog otpada. Razmotreni su postupci korišćenja prazne ambalaže pesticida u energetske svrhe, standardi i praksa. Konstatovano je da ta ambalaža ima toplotnu moć sličnu nafti, te da može uspešno da se koristi u postrojenjima prilagođenim za njeno sagorevanje. Najtipičnije je sagorevanje u fabrikama cementa. U budućnosti je potrebno da se razmotre postupci korišćenja prazne ambalaže pesticidima tretiranog semena u energetske svrhe.
Reference
*** (2009) Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 36
*** (2008) Guidelines on management options for empty pesticide containers. Rome: Food and agriculture organization of the United Nations
*** (2006) DIN CEN/TS 15359: Solid recovered fuels: Specifications and classes. Berlin: Deutsches Institut für Normung / DIN
*** (2005) SRPS EN 13431 - ambalaža - zahtevi za ambalažu koja je ponovo iskoristiva u obliku energije, uključujući specifikaciju minimalne donje toplotne moći. Beograd: Institut za standardizaciju Srbije
*** (2005) SRPS EN 13427 - zahtevi za primenu evropskih standarda u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada. Beograd: Zavod za standardizaciju
*** (2000) Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of December 4, 2000, on the Incineration of Waste. Official Journal of the European Communities, L, 332/91
*** (1994) European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste. Official Journal, L365, 31/12, str. 0010-0023
*** (2010) Uredba o izmenama i dopunama uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izvešt. Sl. glasnik RS, br. 8
*** (2010) Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada. Sl. glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 56
*** (2009) Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu. Sl. glasnik RS, br. 36, od 15.05
Huyghebaert, B., Mostade, O., Sawa, J. (2003) Management of empty pesticide containers. Teka Komis. Mot. Energ. Rol, 3, str. 117-126
Martinov, M., Ivačković, B., Višković, M., Radusin, T., Ogrizović, B. (2010) Idejno rešenje za način prikupljanja, skladištenja i transporta celokupnog opasnog otpada, te postrojenja za njegovu eliminaciju na teritoriji AP Vojvodine - I deo Studija izvodljivosti za ambalažu repromaterijala u poljoprivredi. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Mostade, O., Huyghebaert, B., Seutin, H., Pigeon, O., Galoux, M., Oger, R. (1997) Efficiency of rinse systems for pesticides containers. Aspects of Applied Biology, 48,121-128
Rodić-Strugar, J., Prokeš, B. (2010) Upravljanje rizikom kod primene pesticida u poljoprivredi u skladu sa dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 473-480
Ružić, D., Poznanović, N. (2009) Opasne materije u poljoprivredi na teritoriji AP Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 191-200
Smith, R.K. (1998) Effective container cleaning for crop protection products. u: British Crop Protection Council Symposium, Proceedings, n. 70, 71-84
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.