Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 66, br. 11-12, str. 507-513
Kardiovaskularna oboljenja tokom trudnoće i porođaja
aVojnomedicinska akademija, Klinika za kardiologiju, Beograd
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Novi Sad
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Zemun'

e-adresazoran0312@yahoo.com
Sažetak
Uvod. Kardiovaskularna oboljenja predstavljaju danas vodeći uzrok maternalnog morbiditeta i mortaliteta u savremenoj akušerskoj praksi. Fiziološki adaptirani mehanizmi kardiovaskularnog sistema u trudnoći. U trudnoći se normalno odvijaju fiziološke adaptivne promene kardiovaskularnog sistema koje kod trudnica sa preegzistentnim ili stečenim kardiovaskularnim oboljenjem mogu značajno doprineti pogoršanju kliničkog kardiološkog statusa. Najvažniji adaptivni mehanizmi su povećanje volumena cirkulišuće krvi, smanjenje periferne vaskularne rezistencije i smanjenje koloidno-onkotskog pritiska plazme. Najčešća oboljenja kardiovaskularnog sistema u trudnoći. Zbog navedenih promena, kod trudnica se javljaju: tahikardija, palpitacije i periferni edemi. Maternalno savetovanje je obavezno kod svih trudnica s ciljem smanjenja maternalnog morbiditeta i mortaliteta. Najvažniji prediktori maternalnog mortaliteta kod trudnica sa kardiovaskularnim oboljenjem su težina plućne hipertenzije, hemodinamički značaj valvularnih lezija, cijanoza i funkcionalni status srčane insuficijencije. Kardiovaskularne bolesti kod trudnica mogu biti urođene ili stečene. Najčešće urođene srčane mane su atrijalni ili ventrikularni septalni defekti i perzistentni arterijski duktus. Ove mane se uglavnom dijagnostikuju i koriguju pre trudnoće, ili ostaju nekorigovane ukoliko hemodinamički nisu značajne. Najčešća stečena kardiovaskularna oboljenja tokom trudnoće: aritmije, ishemijska bolest srca, reumatska mitralna stenoza i insuficijencija, arterijska hipertenzija i disekcija aorte. Zaključak. U svim slučajevima trudnoće udružene sa kardiovaskularnim oboljenjem neophodno je rano prepoznavanje kardiovaskularnog oboljenja, pravovremena dijagnostika i upućivanje pacijentkinje u referentni centar sa multidisciplinarnim pristupom specijalista iskusnih u vođenju visokorizičnih trudnoća i porođaja, s ciljem prevencije maternalnog mortaliteta.
Reference
*** (2008) Prophylaxis against infective endocarditis: NICE clinical guidelines. London: NICE, 64; str. 61-2, March
Bedard, E., Dimopoulos, K., Gatzoulis, M.A. (2008) Has there been any progress made on pregnancy outcomes among women with pulmonary arterial hypertension?. European Heart Journal, 30(3): 256-265
Desai, D.K., Adanlawo, M., Naidoo, D.P., Moodley, J., Kleinschmidt, I. (2000) Mitral stenosis in pregnancy: a four-year experience at King Edward VIII Hospital, Durban, South Africa. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 107(8): 953-958
Elkayam, U. (2011) Clinical Characteristics of Peripartum Cardiomyopathy in the United States. Journal of the American College of Cardiology, 58(7): 659-670
Fett, J.D., Fristoe, K.L., Welsh, S.N. (2010) Risk of heart failure relapse in subsequent pregnancy among peripartum cardiomyopathy mothers. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 109(1): 34-36
Fett, J.D., McTiernan, C.F. (2011) Towards a unifying hypothesis for the pathogenesis of peripartum cardiomyopathy. International Journal of Cardiology, 153(1): 1-3
Frishman, W.H., Elkayam, U., Aronow, W.S. (2012) Cardiovascular Drugs in Pregnancy. Cardiology Clinics, 30(3): 463-491
Habib, G., Hoen, B., Tornos, P., Thuny, F., Prendergast, B., Vilacosta, I., Moreillon, P., de Jesus, A.M., Thilen, U., Lekakis, J., Lengyel, M., Muller, L., Naber, C.K., Nihoyannopoulos, P., Moritz, A., Zamorano, J.L., i dr. (2009) Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009): The task force on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 30(19): 2369-2413
Iyer, G.B., Durbridge, J., Cox, M. (2011) Management of the pregnant cardiac patient. Trends in Anaesthesia and Critical Care, 1(1): 13-17
Jarvis, S., Nelson-Piercy, C. (2010) Cardiac diseases complicating pregnancy. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 11(8): 305-309
Lewis, G. (2007) The confidential enquiry into maternal and child health (CEMACH): Saving mothers lives: Reviewing maternal deaths to make motherhood safer 2003-2005. u: The Seventh report on confidential enqueries into maternal deaths in the United Kingdom, London: CEMACH
Lupton, M., Oteng-Ntim, E., Ayida, G., Steer, P.J. (2002) Cardiac disease in pregnancy. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 14(2): 137-143
Mandić, V., Miković', Ž., Đukić, M., Vasiljević, M., Filimonović, D., Bogavac, M. (2005) Evaluacija maternalnog cerebralnog protoka krvi kod preeklampsije. Medicinski pregled, vol. 58, br. 1-2, str. 68-71
Nelson-Piercy, C. (2006) Handbook of obstetric medicine. London: Informa Healthcare, 3rd ed
Oakley, C., Wames, C., ur. (2007) Heart disease in pregnancy. London: Blackwell
Ruys, T.P.E., Cornette, J., Roos-Hesselink, J.W. (2013) Pregnancy and delivery in cardiac disease. Journal of Cardiology, 61(2): 107-112
Shivvers, S.A., Wians, F.H., Keffer, J.H., Ramin, S.M. (1999) Maternal cardiac troponin I levels during normal labor and delivery. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 180(1): 122-127
Steer, P.J., Gatzoulis, M.A., Baker, P., ur. (2006) Heart disease and pregnancy. London: RCOG Press
Weiss, B.M., Zemp, L., Seifert, B., Hess, O.M. (1998) Outcome of pulmonary vascular disease in pregnancy: a systematic overview from 1978 through 1996. Journal of the American College of Cardiology, 31(7): 1650-7
Zeebregts, C.J., Schepens, M.A., Hameeteman, T.M., Morshuis, W.J., de la Rivière, A.B. (1997) Acute Aortic Dissection Complicating Pregnancy. Annals of Thoracic Surgery, 64(5): 1345-1348
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: saopštenje
DOI: 10.2298/MPNS1312507S
objavljen u SCIndeksu: 05.12.2013.

Povezani članci

Medicinski pregled (2005)
Sistemski lupus erythematosus u trudnoći - prikaz slučaja
Radeka Gordana, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2010)
Da li su nove preporuke o prevenciji infektivnog endokarditisa primenljive u našoj sredini?
Ivanović Branislava, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2013)
Infektivni endokarditis - možda da, možda ne - prikaz bolesnika
Ivanović Branislava, i dr.