Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Analiza stanja i faktora razvoja sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
Dinamičnost i fleksibilnost malih i srednjih preduzeća (MSP) i njihovo visoko učešće u bazičnim makroekonomskim agregatima determinišu važnu ulogu ovog sektora u ekonomskom razvoju zemalja. Da bi rezultati poslovanja MSP bili zadovoljavajući neophodno je generisanje i obezbeđivanje stimulativnog poslovnog ambijenta. U radu je pored sagledavanja trenutnog stanja u sektoru MSP u Srbiji, učinjen kritički osvrt na uslove poslovanja. Korišćeni metodi naučnog posmatranja i ispitivanja, kao i metod komparativne analize, imaju značaja u determinisanju trenutne pozicije i sagledavanju potencijala za dalji razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Svrha istraživanja jeste sistematizovanje prednosti i nedostataka poslovanja MSP na teritoriji Srbije, i u skladu sa tim, formulisanje validnih preporuka za kreatore ekonomske politike i potencirajlne investitore, a sve u cilju kontinuiranog unapređenja performansi ovog sektora.
Reference
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36 i br. 99
*** (2004-2009) Zakon o registraciji privrednih subjekata. Službeni glasnik RS, br. 55/04, 61/05, 111/09
*** (2009) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik RS, br. 51
Baurer, L. (2005) Tax administrations and Small and Medium Enterprises (SMEs) in developing countries, your rights as a taxpayer. US Internal Revenue Service, Publication 1
Bošković, G., Jovanović, A. (2009) Akt o malom biznisu - sredstvo za unapređenje poslovanja i regionalnog razvoja industrije. Facta universitatis - series: Economics and Organization, 6(2): 177-183
Bošnjak, M. (2011) Ključne makroekonomske neravnoteže kao izazov ekonomske politike - rezultati i izazovi ekonomskih reformi u Srbiji u tranzicionom periodu 2001-2008. godina. Ministarstvo finansija Republike Srbije, str. 39-54; http://www.mfin.gov.rs/ (01.06.2012)
Commission European (2011) Enterprise and Industry, SBA Fact Sheet 2010/11. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm (20.03.2012)
European Commission (2002) European charter for small enterprises. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/charter/ (04.05.2012)
European Commission, Enterprise and Industry (2008) Think small first: A small business act for Europe. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/ (06.05.2012)
Kovač, M., Nikolić, I., Pavlović, M. (2005) Konkurentnost države kao faktor privlačenja stranih direktnih investicija. Industrija, 33(2-3): 89-101
Krstić, B. (2011) Konkurentske strategije i finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća. Bar: Fakultet za poslovni menadžment
Nacionalna služba za zapošljavanje (2010) Saopštenje o kretanju na tržištu rada u Srbiji za februar 2010. http://www.nsz.gov.rs/ (25.05.2012)
Némethné, A. (2010) Competitiveness of small and medium sized enterprises: A possible analytical framework. Hungarian Electronic Journal of Sciences, Economic Sciences Section, http://heja.szif.hu/ECO/ECO-100115-A/eco100115a.pdf (03.06.2012)
OECD (2002) OECD small and medium enterprise outlook.
OECD (2009) Progress in the implementation of the european charter for small enterprises in the western balkans: 2009 SME Policy Index. http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_34893_43220337_1_1_1_1,00.html (20.05.2012)
Pinar, O., Mylenko, N., Saltane, V. (2011) Small and medium enterprises: A cross-country analysis with a new data set. World Bank Policy Research Working Paper, 5538, http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-5538 (17.05.2012)
Raynard, P., Forstater, M. (2002) Implications for small and medium enterprises in developing countries. United Nations Industrial Development Organization, http://www.unido.org/ 08.05.2012
United Nations (2004) Competition, competitiveness and development: Lessons from developing countries. http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Corporate_social_responsi bility.pdf; 12.06.2012
Vlada republike Srbije (2006) Nacionalna strategija Privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine. http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678; 06.06.2012
Vlada Republike Srbije (2008) Strategija povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. do 2011. godine. http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678(06.06.2012
Vlada, R.S. (2009) Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu. http://www. mfin. gov. rs/pages/article. php?id=7080(12. 05. 2012
Vlada, R.S. (2011) Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 16/11; http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678(06.06.2012)
World Bank (2010) Worldwide Governance Indicators 2010. info.worldbank.org/governance/wgi/index
World Bank Group (2011) Doing Business.
World Economic Forum (2010) The global competitiveness report 2010-2011. http:/www.ger.weforum.org/. 05. 05. 2012
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.