Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
2011, br. 46, str. 33-39
Telesni sastav vrhunskih rvača
aPokrajinski zavod za sport, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
Sažetak
Morfološkom antropometrijom započinje se svaki funkcionalni-dijagnostički postupak. Izmerene antropometrijske dimenzije govore o aktuelnom morfološkom statusu sportiste koji je rezultat naslednih faktora i adaptacije na uticaj treninga i ishrane. Antropometrijske mere se u okviru dijagnostike koriste i za utvrđivanje sastava tela i konstitucije somatotipa sportiste. Telesni sastav podrazumeva relativnu zastupljenost različitih konstitutivnih elemenata telesne mase čoveka (Houtkooper i Go ing, 1994). Danas postoji niz metoda koji se koriste za kvantitativnu analizu sastava tela. To su pre svega antropometrijske metode koje se temelje na primeni generalizovanih kvadratnih jednačina, metoda bioelektrične impedance i metoda podvodnog merenja. U sportu su od velikog značaja i informacije koje se dobijaju utvrđivanjem relacija između pojedinih antropometrijskih dimenzija. U cilju toga, kao normativi se koriste određeni indeksi i standardi. Predmet ovog rada je telesni sastav vrhunskih srpskih rvača. Cilj rada je da se utvrde razlike u telesnom sastavu vrhunskih rvača u odnosu na rvačku kategoriju, na osnovu 17 antropometrijskih mera, na početku pripremnog perioda. Uzorak ispitanika činilo je 29 srpskih rvača seniora, kategorisanih u savezni i internacionalni razred. Ispitanici su bili prosečno visoki 174,25 ± 6,1 cm, a teški 74,52 ± 12,93kg. Multivarijantnom analizom varijanse (Manova) utvrđena je statistički značajna razlika između više različitih kategorija vrhunskih rvača.
Reference
Apostolidis, N., Nassis, G.P., Bolatoglou, T., Geladas, N.D. (2004) Physiological and technical characteristics of elite young basketball players. J Sports Med Phys Fitness, Jun;44(2), str. 157-63
Bošnjak, V., Bukovala, P., Soudil, J. (1986) Morfološke karakteristike košarkaša određene metodom Mateigka. SMG, Beograd, 4; 21-28
Eremija, M. (1997) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine (praktikum). Beograd: Publik press, 1-62
Eremija, M.M. (2000) Praćenje razvoja morfoloških osobina i funkcionalnih sposobnosti kardiovaskularnog sistema u selekciji sportista. Beograd, doktorska disertacija
Guyton, A.C., Hall, J.E. (1999) Medicinska fiziologija. Beograd: Savremena administracija, 1033-1043
Jović, D., Perunović, D., Radivojević, Lj. (1982) Određivanje vrednosti masne komponente telesne mase - metoda po Mateigka. ŠMO-SMJ, XIX (7-9): 199-204
Jović, D., Radivojević, Lj., Perunović, D. (1982) Mogućnosti primene morfrofunkcionalnih metoda u određivanju apsolutnih i relativnih vrednosti telesne mase i praćenje strukturalnih promena u njenom statusu. Sportsko-medicinske objave
Lozovina, V., Pavičić, L. (2004) Anthropometric changes in elite male water polo players: Survey in 1980 and 1995. Croatian medical journal, (45), 202-205
Perunović, D., Jović, D., Radivojević, Lj. (1982) Mišićna komponenta telesne mase - njen značaj i određivanje primenom modifikovane metode po Mateigka. ŠMO-SMJ., XIX (7-9), str. 205-209
Radivojević, Lj., Jović, D., Perunović, D. (1982) Utvrđivanje apsolutne i relativne mase koštanog tkiva metodom po Mateigka. ŠMO-SMJ, XIX (7-9), str. 194-198
Ugarković, D. (2001) Osnovi sportske medicine. Beograd: Viša košarkaška škola, str. 37-68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci

Gl Antropol društva Srbije (2008)
Telesna kompozicija kod žena sa Kušing sindromom
Šubeska-Stratrova Slavica, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2008)
UFA i FI - antropometrijski indeksi periferne gojaznosti
Šubeska-Stratrova Slavica, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2010)
Merenje procenta masnog tkiva modifikovanom metodom po Mateigka i BIA metodom
Čokorilo Nebojša, i dr.

prikaži sve [35]