Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2010, br. 45, str. 437-446
Funkcionalne sposobnosti mladih fudbalera i dece koja se ne bave sportom
aPokrajinski zavod za sport, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

e-adresadodersport@ya hoo.com, molslavko@gmail.com, radoslavadoder@ya hoo.com
Sažetak
Fiziološko opterećenje fudbalera na treningu i takmičenju je veliko zbog visokog intenziteta koji mora da se održi u dužem vremenskom periodu, odnosno najmanje koliko traje utakmica. Fudbal zahteva visoke aerobne i anaerobne sposobnosti, što povećava složenost savremene trenažne tehnologije. U ovom istraživanju je obuhvaćen uzorak od ukupno 240 dečaka, uzrasta 7-14 godina. Od ovog broja ispitanika 120 su sačinjavali polaznici škole fudbala SPC 'Vojvodina' koji su aktivno uključeni u njen rad od svoje sedme godine. Ova prva grupa je podeljena u 4 sub-uzorka: I 7-8 godina, II 9-10 godina, III 11-12 godina ; IV 13-14 godina. Drugu grupu ispitanika je činilo 120 dečaka, koji se nisu bavili sportom, ali su redovno pohađali nastavu fizičkog vaspitanja dva puta nedeljno u svojim školama. Ova grupa je takođe podeljena u četiri subuzorka kao i prethodna. Za procenu funkcionalnih sposobnosti primenjeni su sledeći testovi: Lorencov test (FSLORN), Bergmanov test (FSBERG). Kod uzrasta dečaka 7-8 godina nisu utvrđene statistički značajne razlike u rezultatima primenjena dva testa za procenu funkcionalnih sposobnosti. Kod viših uzrasta razlike su bile statistički značajne sa sve većim intenzitetom, s tom razlikom što su se dečaci koji pohađaju fudbalsku školu uzrasta 9-10 i 11-12 godina daleko više razlikovali od dečaka koji se ne bave sportom u Lorencovom testu, dok je to kod uzrasta 13-14 godina evidentirana razlika u Bergmanovom testu.
Reference
Aleksić, D., Kocić, J., Tošić, S. (2009) Efekti primene elemenata ritmičke gimnastike u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj funkcionalnih sposobnosti kod učenica mlađeg školskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 259-266
Brouha, L., Graybiel, A., Heath, C.W. (1943) The Step-test: Simple method of measuring physical fitness for hard muscular work in adult men. Review of Canadian Biology, vol. 2, str. 86-92
Davis, A.J., Wilmore, J.H. (1979) Validation of a bench stepping test for cardio respiratory fitness classification of emergency service personel. Occupational Medicine, vol. 21, str. 6710-673
Doder, D., Savić, B., Doder, R. Razlike u funkcionalnim sposobnostima kod vrhunskih kajakaša nakon tromesečnog trenažnog tretmana. u: Međunarodna konferencija 'Menadžment u sportu, (III), zbornik radova, Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Univrziteta 'Braća Karić', 150-155
Đurđević, V. (1978) Ergometrija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Grujić, N. (1999) Sport i zdravlje. Novi Sad: Medicinski fakultet
Malacko, J., Doder, D. (2008) Tehnologija sportskog treninga i oporavka. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport
Medved, R. (1980) Sportska medicina. Zagreb: Jumena
Molnar, S. (2003) Relacije specifičnih motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti dečaka u fudbalskoj školi. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Molnar, S., Smajić, M. (2008) Relacije između sistema morfoloških varijabli i sistema bazično motoričkih varijabli dečaka u fudbalskoj školi. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 324-328
Molnar, S., Popović, B., Smajić, M. (2009) Relacije antropometrijskih karakteristika i specifičnih motoričkih sposobnosti dečaka u fudbalskoj školi. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 133-140
Radosav, R. (1984) Karakteristike nekih obeležja psihosomatskog statusa fudbalera različitih uzrasnih kategorija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Radosav, R. (1990) Odabiranje dečaka za fudbal na osnovu longitudinalnog praćenja i usmeravanje razvoja bazičnih i spcifičnih karakteristika i sposobnosti. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Ricci, B., Baldwin, K., Hakes, R., Fein, J., Sadowsky, D., Tufts, S., Wells, C. (1966) Energy cost and efficiency of Harvard step-test performance. Int Z Angew Physiol, 22(2): 125-30
Savić, B., Doder, D., Doder, R. (2007) Značaj nekih antropoloških karakteristika na izbor sporta. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 327-334
Shephard, R.J. (1966) The relative merits of the step test, bicycle ergometer, and treadmill in the assessment of cardio-respiratory fitness. Int Z Angew Physiol, 23(3): 219-30
Simov, S., Đurašković, R., Todorović, Z. (2008) Biometrijske i funkcionalne karakteristike sportista sportskih igara Leskovca 1998. Apollinem medicum et aesculapium, vol. 6, br. 1-2, str. 12-14
Smajić, M., Molnar, S. (2008) Relacije sistema morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti sa sistemom specifične preciznosti fudbalera uzrasta 10-12 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 251-258
Smajić, M., Molnar, S. (2008) Uticaj morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti na faktor preciznosti pogađanja cilja nogom na manjoj udaljenosti. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 259-264
Šekeljić, G. (1998) Pola veka step-testa. Fizička kultura, vol. 52, br. 1, str. 18-26
Vojnarovska, B. (1978) Metodi merenja opšte funkcionalne sposobnosti dece uzrasta 10-15 godina. Savremeni trening, Beograd, br. 4, str. 1-9
Životić-Vanović, M. (1991) Fiziološke osnove za procenu aerobne sposobnosti pripadnika OS kod primene ergometrijskog step-testa. Beograd: Vojnomedicinska akademija / VMA, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.

Povezani članci

Fizička kultura (1998)
Pola veka step-testa
Šekeljić Goran

FU: Physical Educ&Sport (2012)
Analiza dva testa za procenu maksimalne potrošnje kiseonika
Šekeljić Goran, i dr.

Medicinski pregled (2001)
Jednostavan, pouzdan step-test za indirektnu procenu aerobne sposobnosti
Mazić Sanja, i dr.

prikaži sve [37]