Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 32  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 2, str. 167-187
Državna pomoć za adekvatnost proizvodnje u pravu konkurencije Evropske unije
Univerzitet Educons, Fakultet za primenjenu bezbednost, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresasdomazetns@gmail.com
Projekat:
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)

Ključne reči: pravo; Evropska unija; zaštita životne sredine; adekvatnost proizvodnje
Sažetak
Državna pomoć je, u osnovi, nedopuštena u pravu konkurencije Evropske unije. U radu se detaljnije obrađuje državna pomoć za zaštitu životne sredine - državna pomoć za adekvatnost proizvodnje. Istraživanje je pokazalo da će, ukoliko su ispunjeni uslovi sadržani u Smernicama o državnim pomoćima za zaštitu životne sredine i energiju za period 2014-2020. godine, ovaj oblik državne pomoći biti dopušten. Utvrđeno je i da trenutno ne postoji praksa Evropske komisije u vezi sa ovim oblikom državne pomoći. Preporuka državama članicama je da obave neformalne konsultacije sa Komisijom pre odluke o dodeli državne pomoći za adekvatnost proizvodnje, u cilju izbegavanja eventualnih sporova u budućnosti. U istraživanju su korišćeni normativni metod i logički metodi indukcije i dedukcije.
Reference
Blauberger, M. (2004) From negative to positive integration? European state aid control through soft and hard law. preuzeto 12. avgusta 2017. sa http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp08-4.pdf
Bunčić, S., Filipović, M. (2014) Globalno ekonomsko upravljanje kroz instrumente mekog prava. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 89-108
Ćirić, A. (2010) Međunarodno trgovinsko pravo. Niš: Pravni fakultet u Nišu
Domazet, S. (2016) Pravni režim državne pomoći za zaštitu životne sredine u Evropskoj uniji. Sremska Kamenica: Univerzitet Edukons
Domazet, S. (2012) Pravno regulisanje državne pomoći u pravu konkurencije Evropske unije. Niš, doktorska disertacija
Domazet, S. (2011) Pravna regulativa i održivi razvoj - 'soft-law' kao izvor prava u oblasti zaštite životne sredine. Ecologica, vol. 18, br. 63, str. 548-552
Mariñas, N. (2005) Enforcement of state aid recovery decisions. Competition Policy Newsletter, br. 2, pg. 18-19
Mederer, W. (1996) The future of state aid control. Competiton Policy Newsletter, br. 3/1996, pg. 12-14
Monti, M. (2003) New developments in state aid policy. Brussels, 1 December, 2003. http://ec.europa.eu
Mörth, U. (2004) Soft law in governance and regulation: An interdisciplinary analysis. str. 11-36
Munitlak-Ivanović, O., Domazet, S. (2011) Državna pomoć za prilagođavanje standardima Evropske unije za zaštitu životne sredine u vreme ekonomske krize. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 2, str. 271-289
Račić, M., Domazet, S. (2012) Povraćaj nezakonite državne pomoći u pravu konkurencije EU. Pravna Riječ, br. 33, str. 145-156
Smith, M.P. (1998) Autonomy by the Rules: The European Commission and the Development of State Aid Policy. JCMS: Journal of Common Market Studies, 36(1): 55-78
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko12-15738
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka