Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 22  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 63, br. 2, str. 100-107
Efikasnost na korove i moguća fitotoksičnost na usev ozime uljane repice nakon primene zemljišnih herbicida
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresamarisavljevicd@yahoo.com
Projekat:
Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane (MPNTR - 31043)
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Sažetak
U radu su prikazani rezultati delovanja zemljišnih herbicida na suzbijanje korova i pojavu fitotoksičnosti u ozimom usevu uljane repice. Ogled je postavljen na dva lokaliteta u Beogradu i u Novom Sadu. Ispitivano je delovanje pet aktivnih materija: metazahlor, kvinmerak, klomazon, acetohlor i linuron, primenjivanih samostalno ili u kombinaciji - zajednička primena više preparata ili primena preparata formulisanih na bazi dve aktivne materije u ukupno 14 varijanti primene. Svi ispitivani herbicidi ispoljavaju dobro delovanje na prisutne korove. Dobijeni rezultati pokazuju da u godinama kada su nepovoljni uslovi za nicanje i razvoj uljane repice može doći do pojave izražene fitotoksičnosti koja može izazvati i potpuno propadanje useva. Pojava fitotoksičnosti se ispoljila u većem broju ispitivanih varijanti. Najizraženiju fitotoksičnost je pokazala zajednička primena preparata na bazi a.m. klomazon i acetohlor i preparata na bazi a.m. klomazon i linuron gde je doslo do potpunog propadanja biljaka. Vremenski uslovi u vreme setve su veoma važni za razvoj useva uljane repice. U suprotnom usev trpi posledice nepovoljnih uslova, posebno ako ima i dodatan negativan - fitotoksičan efekat herbicida. Usev u jesenjem periodu prolazi kroz značajne faze razvoja i organogeneze i primena herbicida može dovesti do pojave izraženih oštećenja što dovodi u pitanje opravdanost primene herbicida.
Reference
Adamczewski, K., Grzbiela, M., Genot, B. (2000) A biological evaluation of the new command CS formulation in Poland. u: German conference on weed biology and weed control (XX), 14-16 March, Stuttgart-Hohenheim, Proceedings, 671-676
Franek, M. (2000) Reaction of oilseed rape varieties to herbicides. Progress in Plant Protection, 40, 1, 401-407
Janjić, V., Elezović, I. (2010) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Kondić, J., Marinković, R., Mijanović, K. (2008) Uljana repica - monografija. Banja Luka: Poljoprivredni institut Republike Srpske
Konstatinović, B., Malidža, G. (1996) Suzbijanje korova u uljanoj repici. Biljni lekar, 6, 511-513
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Mitrović, P. (2007) Privredni značaj, osobine i tehnologija proizvodnje uljane repice. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 377-393
Primot, S., Valantin-Morison, M., Makowski, D. (2006) Predicting the risk of weed infestation in winter oilseed rape crops. Weed Research, 46(1): 22
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Biljni lekar (2007)
Korovska flora useva uljane repice
Marisavljević Dragana, i dr.

Acta herbologica (2009)
Osetljivost kukuruza na interakciju sulfonilurea herbicida i zemljišnih insekticida
Malidža Goran, i dr.

Acta herbologica (2011)
Uticaj nikosulfurona na neke fiziološke grupe mikroorganizama u zemljištu
Radivojević Ljiljana, i dr.

prikaži sve [26]