Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 34, br. 3-4, str. 189-196
Aktivnosti Srpske vlade na Krfu u periodu od 1915. do 1918. godine na školovanju kadra za potrebe vojnog i civilnog saniteta
Rajac

e-adresarajacki@ptt.rs
Ključne reči: ostrvo Krf; laboratorijska dijagnostika; školovanje kadrova; dr Berislav Boričić; dr Vladimir Bruneti
Sažetak
Srpska vlada na Krfu, od 1915. do 1918. godine ozbiljno se bavila organizacijom vojnog saniteta i brigom za narodno zdravlje posle oslobođenja Srbije, Hrvatske i Slovenije, na celoj teritoriji nove države. Najveći problem je predstavljao nedostatak lekara i drugog stručnog kadra. Tokom izvlačenja srpske vojske preko Albanije i Crne gore, po ciči zimi, bez hrane i zimske odeće, pored vojnika stradali su mnogi školovani ljudi, pored ostalih i lekari. Tom prilikom umrlo je od bolesti i iscrpljenosti 147 lekara. Zato je Srpska vlada na Krfu, tokom I svetskog rata činila ogromne napore i odvajala velika novčan sredstva za školovanje lekara. U ovom radu opisane su aktivnosti na školovanju veterinara dr Berislava Borčiča za potrebe organizacije i rada bakteriološko-serološke laboratorije i dr Vladimira Brunetija, hemičara za potrebe državne laboratorije. Pomenuti stručnjaci dali su značajan doprinos razvoju laboratorijske dijagnostike, kako na Solunskom frontu tako i posle oslobođenja. Rad je pisan na osnovu dokumenata iz istorijskog Arhiva Srbije u Beogradu i predstavlja doprinos poznavanju istorije srpske medicine.
Reference
*** (1917) Arhiv Srbije. Solun, MUD S str. br. 117, 4. mart
*** Arhiv Srbije. Mud S, red 266 F III
*** (1982) Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod, tom 2
*** (1917) Arhiv Srbije. Solun, MUD S nepoznat broj ekspedovanog dokumenta, 10. april
*** (2006) Srpska porodična enciklopedija. Beograd: Narodna knjiga - Alfa, Knjiga 5
Arhiv Srbije (1917) u: MUD S, Pariz, 26. avgust
Arhiv Srbije (1918) u: MUD S beoj 400, Krf 26. april
Beliza, B., Rastilja, M. (1984) Prilog poznavanju života i rada Berislava Borčića (1891-1977), eksperta Lige naroda i Svetske zdravstvene organizacije. Saopćenja, Zagreb, godište 30., svezak 27, broj 1-2
Krajinović, D. (1996) Ofenbeher-Miletić i Vladimir Bruneti (1881-1980). Infarm, 4: 6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljen u SCIndeksu: 07.12.2010.