Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2009, br. 27, str. 57-68
Motiv Kosova u poeziji srpskih modernista - opšti pristup
nema
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 148020: Duhovne pojave i stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od XV do XX veka

Ključne reči: srpski modernizam; poezija; kosovska tematika; motiv Kosova
Sažetak
U radu ukazujemo na motiv Kosova koji je bio prisutan u poeziji modernista. Štaviše, ovaj motiv je jedan od krucijalnih za određivanje poetike srpskog modernizma, kako pisaca ponaosob, tako i epohe u celini. U radu težimo određivanju tipologije ovog motiva u poeziji srpskih modernista i utvrđivanju pesničke građe u kojoj je ovaj motiv od tematskog i strukturalnog značaja za integralno značenje pesme. To će reći da će u ovom radu biti izostavljene sve one pesme u kojima je Kosovo od simbolične vrednosti, ili se sistemom analogija i asocijacija može uspostaviti veza sa Kosovom. Tako se uzorak znatno ograničava i omogućava preciznije određivanje i analizu naslovom određenog problema.
Reference
Andrejević, D. (2005) Srpska poezija XX veka. Beograd: Prosveta
Atanasijević, K. (1928) Emocionalnost i misaonost u poeziji Sime Pandurovića. u: Spomenica Sime Pandurovića, Beograd: Književna revija, str. 28-47
Delić, J. (2008) O poeziji i poetici srpske moderne. Beograd: Zavod za udžbenike
Deretić, J. (1997) Poetika srpske književnosti. Beograd: Filip Višnjić
Deretić, J. (1985) Periodizacija srpske književnosti. Književna istorija, XVIII, 69-70, 3-14
Dučić, J. (2008) Sabrana dela. Beograd: Štampar Makarije, I-VII
Đurić, V.J. (1956) Milan Rakić. Beograd: Prosveta
Đurić, V.J. (1971) Predgovor. u: Šantić A. [ur.] Pjesme, Novi Sad: Matica srpska
Egerić, M. (2004) Srećna ruka. Novi Sad: Matica srpska
Filipović, V. (1999) Poezija Milana Rakića. Priština: Institut za srpsku kulturu itd
Gavrilović, Z. (1970) Milan Rakić. u: Rakić M. [ur.] Pesme, Novi Sad: Matica srpska
Gavrilović, Z. (1958) Od Vojislava do Disa. Beograd: Nolit
Gligorić, V. (1932) Likvidacija modernizma. Vreme, vol. XII, br. 4, 3622, str. 2
Jovanović, Đ. (1940) Pesnik i očajnik Dis. Život i rad, br. 30, str. 32-39
Koch, M. (2007) Modernističke i postmodernističke reprezentacije egipatske stvarnosti u srpskoj književnosti 20. veka - Jelena Dimitrijević - Jovan Dučić - Isidora Bjelica. Beograd: MSC, 13-16. IX 2006, 36/2, str. 265-278
Kordić, S. (1937) O poeziji Vladislava Petković Disa. SKG, knj. LI, sv. 3, str. 185-190
Kordić, S. (1938) Pesnik Aleksa Šantić. Hrišćanska misao, IV, br. 9-10, str. 93-94
Košutić, V.R. (1967) Parnasovci i simbolisti u Srba. Beograd: SANU, Posebna izdanja, knjiga CCCXCVIII, Odeljenje literature i jezika, knjiga 16
Kovačević, B. (1939) Vladislav Petković Dis. Beograd
Lazarević, B. (1911) Versifikacija Milana Rakića. Srpsko-hrvatski almanah, str. 124-128
Palavestra, P. (1986) Istorija moderne srpske književnosti - zlatno doba 1892-1918. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Pandurović, S. (1969) Pesme. Novi Sad: Matica srpska
Petković Vladislav, Dis (1986) Izabrane pesme. Beograd: Vuk Karadžić
Rajić, V. (1935) Pesme. Beograd: SKZ
Rakić, M. (1970) Pesme. Novi Sad: Matica srpska, Biblioteka Srpska književnost u sto knjiga, knj. 54
Stupar, N., Kebara, N., ur. (2003) Osam vekova svetosavskog pesništva. Beograd: Lira
Šantić, A. (2008) Sabrana dela. Beograd: Filip Višnjić
Velmar-Janković, S. (1993) Ukletnici. Beograd: Prosveta
Vojvodić, M., ur. (1989) Žertveno polje Kosovo - poezija - 1389-1989. Beograd: Rad
Vuković, V. (1998) Iz srpske književnosti XX veka. Priština: Novi svet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.03.2010.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka