Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 2, str. 595-607
Međunarodno i unutrašnje uređenje rada osuđenika u kaznenim zavodima
aUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresadarko@prafak.ni.ac.rs, I.Milic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: rad osuđenika; pravo osuđenika; tretman osuđenika; kazneni zavod; ZIKS
Sažetak
Jedno od osnovnih prava osuđenih lica za vreme izdržavanja kazne zatvora je pravo na rad. Osuđenik može biti radno angažovan samo ako na to pristane. Drugim rečima, osuđenik nije obavezan da radi. Svaki osuđenik koji je radno angažovan ima i određena prava koje su u vezi sa njegovim radom, kao što je pravo na novčanu naknadu, dnevni, nedeljni i godišnji odmor. Predmet pažnje autora, kao i što sam naslov rada glasi, jeste međunarodno i domaće uređenje radnog angažovanja osuđenika koji kaznu zatvora izdržavaju u kaznenim zavodima. Rad je podeljen u tri sistematizovane celine. U prvom delu rada ukazuje se na međunarodne dokumente u kojim su sadržane odredbe o radu osuđenika. Drugi deo rada posvećen je domaćim propisima koje se odnose na predmetnu problematiku, a posebno Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Na kraju, deo rada posvećen je radnom angažovanju osuđenih u pojedinim kaznenim zavodima.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2014-2016) Pravilnik o kućnom redu u kazneno-popravnim zavodima i okružnim zatvorima. Službeni glasnik RS, br. 110/2014 i br. 79/2016
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
Dimovski, D. (2014) Privatni zatvori. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 547-566
Drakić, D.S., Milić, I.D. (2016) Utvrđivanje istine u disciplinskom postupku koji se vodi protiv osuđenog za vreme izdržavanja kazne zatvora. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 2, str. 475-491
Jelić, M., i dr. (2003) Kako do evropskih standarda - zatvori u Srbiji 2002-2003. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 40
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2011) Penologija. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije, 163
Konstantinović-Vilić, S., Đurđić, V., Petrušić, N. (2001) Kazneno popravni zavod u Nišu - 90 godina. Niš: Prosveta, 99
Kuzminović, I., Palibrk, L. (2012) Zatvorski sistem u Srbiji. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 9-10
Milić, I.D., Dimovski, D.T. (2016) Kažnjavanje osuđenih lica - disciplinske mere. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 1, str. 219-231
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-17460
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2020)
Upućivanje najopasnijih osuđenika na izdržavanje kazne zatvora
Milić Ivan D.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2017)
Bekstvo iz zatvora - krivično delo ili disciplinski prestup?
Milić Ivan D.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2019)
O pojedinim materijalnim, procesnim i izvršnim aspektima uslovnog otpusta
Drakić Dragiša S., i dr.

prikaži sve [15]