Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:59
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:52

Sadržaj

članak: 7 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 23, br. 1, str. 51-69
Načelo ne bis in idem u kaznenom pravu Republike Srbije
aUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaivan@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: ne bis in idem; krivični postupak; prekršaj; privredni prestup; ponovno suđenje
Sažetak
Predmet pažnje autora jeste načelo ne bis in idem u kaznenom pravu Republike Srbije. Autori u radu analiziraju pozitivne propise, kako bi odgovorili na pitanje u kom slučaju postoji zabrana ponovnog suđenja. S tim u vezi, analizirani su međunarodni dokumenti kojima se uređuje ovo načelo, kao i Ustav Republike. Osim toga, autori kritički analiziraju odredbe aktuelnih kaznenih zakona kojima se uređuje ovo načelo, i to Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o prekršajima i Zakona o privrednim prestupima. U radu se ukazuje na sve nedorečenosti i kontradiktornosti zakona u navedenom delu, ali se predlažu i konkretna de lege ferenda rešenja.
Reference
Bajović, V. (2016) Slučaj Milenković - Ne bis in idem u krivičnom i prekršajnom postupku. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd, VI deo
Bejatović, S. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd
Bele, I., Jakulin, V. (2007) Ne bis in idem. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 181-198
Bovan, S.B. (2014) Metodski potencijali hermeneutičkog pragmatizma u razumevanju i primeni načela ne bis in idem. Crimen, vol. 5, br. 1, str. 62-74
Đurđić, V. (2008) Međunarodnopravni standardi i zaštita ljudskih prava u krivičnom postupku. u: Radivojević Z. [ur.] Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava - zbornik radova, Niš
Đurđić, V.D. (2001) Osnovna načela jugoslovenskog krivičnog postupka i zaštita sloboda i prava čoveka. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 39, br. 2-3, str. 75-97
Gomein, D. (1996) Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Beograd
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd
Jekić, Z. (1994) ZKP i slobode i prava građana. u: Slobode i prava građana i jugoslovensko krivično zakonodavstvo, Zbornik, Beograd: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, str. 15
Knežević, Š. (2007) Zabrana dvostruke ugroženosti i ljudska prava okrivljenog # The prohibition of double jeopardy. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 757-768
Lazin, Đ. (2004) Načelo ne bis in idem u krivičnom procesnom zakonodavstvu Srbije i Crne Gore i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. u: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivično zakonodavstvo Srbije i Crne Gore, Zlatibor
Mrvić-Petrović, N. (2014) Poštovanje načela ne bis in idem pri suđenju za slične prekršaje i krivična dela. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 27-39
Stevanović, Č., Đurđić, V. (2006) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš
Škulić, M. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd
Vasiljević, T., Grubač, M. (2005) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd
Zupančič, B.M. (2011) Ne bis in idem - zabrana ponovnog suđenja za isto delo - la belle dame sans merci. Crimen, vol. 2, br. 2, str. 171-178
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nabepo23-11816
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci