Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 1269-1281
O posledicama kršenja zabrane koja je utvrđena merom bezbednosti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresai.milic@pf.uns.ac.rs
Sažetak
Najnovijim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika propisuje se krivično delo 'Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti'. Ovo delo može da se učini samo sa umišljajem, a zaprećena je novčana kazna ili kazna zatvora do šest meseci. Kako se u ranijem Obrazloženju Nacrta Zakona o izmenama dopunama Krivičnog zakonika navodi, cilj propisivanja ovog krivičnog dela jeste da se obezbedi sankcija za kršenje zabrane koja je određena merom bezbednosti. Predmet pažnje autora su posledice kršenja zabrane koje su utvrđene merama bezbednosti. U radu je dat osnovni prikaz navedenog krivičnog dela, ali je centralni deo rada posvećen posledicama kršenja zabrana koje su utvrđenje merama bezbednosti a koje nisu propisane Krivičnim zakonikom. Cilj rada ogleda se i u predočavanju da su i ranije postojale posledice za kršenje zabrana koje su utvrđene pojedinim merama bezbednosti, ali, posebno, da se ukaže na određene nelogičnosti koje sada postoje u našem krivičnom, odnosno, kaznenom pravu.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 4/2016; 94/2016
*** (2009-2018) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik RS, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Odluka Ustavnog suda), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Odluka Ustavnog suda), 24/2018, 41/2018 (drugi zakon), 41/2018
*** (2010) Pravilnik o izvršenju mera zabrane upravljanja motornim vozilom. Službeni glasnik RS, br. 46
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2016) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Sl. glasnik RS, br. 94
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013; 55/2014
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Sl. glasnik RS, br. 55
*** (2013-2016) Zakono prekršajima. Sl. glasnik RS, br. 65/2013, 13/2016; 98/2016
Grujić, Z. (2017) Kazna oduzimanja vozačke dozvole - nesklad između kaznene politike zakonodavca i sudova. u: Zbornik radova 'Načela dobre vladavine - načelo pravne sigurnosti i načelo pravičnosti', Kosovska Mitrovica, 207
Kiurski, J. (2016) Mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti. Iustitia: Časopis Udruženja Sudijskih I Tužilačkih Pomoćnika Srbije, 3, 44-50
Lazarević, L. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd, 351-354
Milić, I. (2013) Pojedini problemi prilikom izricanja i izvršenja mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 3, str. 447-458
Milić, I. (2017) Šta novo donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima?. Bezbjednost, policija, građani, 1-2, 115-125
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Milić, I.D. (2017) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? - II deo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 405-415
Milutinović, M. (1981) Penologija. Beograd, 324-325
Ristivojević, B. (2015) Istina kao glavna žrtva angloamerikanizacije domaćeg krivičnog prava - Darvinov rasad u srpskoj šumi. u: LV Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 3
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L. (1987) Krivično pravo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Beograd: Opšti deo, 456-485
Stojanović, Z. (2010) Krivičnopravni ekspanzionizam i zakonodavstvo Srbije. u: [ur.] Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Beograd, IV deo; 32-48
Stojanović, Z. (2011) Krivično pravo u doba krize. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 124, br. 1-2, str. 27-49
Tomašević, G. (1986) Mjere sigurnosti u krivičnom pravu. Split, 80-81
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-18747
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0