Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 79, str. 297-312
Uticaj korupcije na nacionalnu konkurentnost
aUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
bUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresadimovski@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Korupcija je globalni fenomen koga je moguće identifikovati u svim zemljama. Iako svuda zastupljena, korupcija u većoj meri pogađa siromašnije zemlje, ograničavajući napredovanje nacionalne privrede i oduzimajući sredstva potrebna za obrazovanje, zdravstvo i druga javna dobra i usluge. Međutim, privatni sektor se takođe suočava sa ovim globalnim problemom koji ugrožava korporativni identitet, narušava poverenje između poslovnih partnera i koji može uništiti reputaciju kompanija. U radu se pre svega sagledavaju teorijski aspekti korupcije, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, sa posebnim osvrtom na ulogu korupcije u ostvarivanju makroekonomske stabilnosti zemlje. Na osnovu Indeksa percepcije korupcije istražuju se promene u nivou korupcije zastupljene u Republici Srbiji u poređenju sa zemljama Evropske unije u periodu od 2009. do 2016. godine. Takođe, analizira se uticaj korupcije na nacionalnu konkurentnost kako bi se sagledao stepen njihove međuzavisnosti. Istraživanje u ovom radu korisno je za kreatore javnih politika u svrhu budućeg usmeravanja razvojne politike i strategije za borbu protiv korupcije.
Reference
Benson, M.L., Madensen, T.D. (2007) Situational Crime Prevention and White-Collar Crime. u: Pontell, Henry N.; Geis, Gilbert [ur.] International Handbook of White-Collar and Corporate Crime, Boston, MA: Springer Nature, str. 609-626
Bjorvatn, K., Søreide, T. (2005) Corruption and privatization. European Journal of Political Economy, 21(4): 903-914
Bose, G. (2010) Aspects of Bureaucratic Corruption. University of New South Wales
Fitzsimons, V.G. (2007) Economic Models of Corruption. u: Bracking, Sarah [ur.] Corruption and Development, London: Springer Nature, str. 46-74
Granovetter, M. (2004) The Social Construction of Corruption, The Norms, Beliefs and Institutions of 21st Century Capitalism: Celebrating the 100th Anniversary of Max Weber's The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Cornell University
Jelačić, M. (1996) Korupcija. Beograd: Ministry of Interior of the Republic of Serbia
Kaufmann, D., Vicente, P.C. (2005) Legal Corruption. World Bank Institute
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Law Faculty
Kreikebaum, H. (2008) Corruption as a moral issue. Social Responsibility Journal, 4(1/2): 82-88
Macdonald, R., Majeed, T.M. (2011) Causes of Corruption in European Countries: History, Law, and Political Stability. u: Europe's Post-Crisis Stability - An Interdisciplinary Approach, Berlin
Milošević, Z. (2007) Političke stranke i korupcija. Politička revija, vol. 6, br. 1, str. 23-37
Morris, S.D. (2011) Forms of Corruption. Middle Tennessee State University, CESifo DICE Report 2/2011
Petrović, Z. (2001) Krivično delo zloupotrebe službenog položaja. u: Privredni kriminal i korupcija, Beograd: Institute of Criminological and Sociological Research
Soldić-Aleksić, J. (2011) Primenjena analiza podataka - rad u programima za statističku analizu i tabelarna izračunavanja. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonmskog fakulteta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1879297S
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2013)
Novčana kazna u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine
Pavlović Mirjana

Gl Adv komore Vojvodine (2014)
Zlostavljanje na radu - zakonska regulativa i osvrt na zlostavljanje žena
Tošić Danijela

Gl Adv komore Vojvodine (2018)
Trgovina ženama kao jedan od oblika nasilja nad ženama
Tošić Danijela

prikaži sve [19]