Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 38, br. 2, str. 82-88
Samolečenje pacijenata u ordinaciji izabranog lekara Doma zdravlja Doljevac
aSlužba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Dom zdravlja, Doljevac
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biomedicinska istraživanja
cSlužba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade, Zdravstveni centar, Knjaževac
dSlužba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine, Dom zdravlja, Bela Palanka

e-adresamilosbogoslovic@gmail.com
Sažetak
Uvod: Samolečenje predstavlja primenu lekova za lečenje simptoma i/ili bolesti koje bolesnik sam dijagnostikuje ili kao kontinuirana ili intermitentna primena lekova za lečenje hroničnih ili rekurentnih bolesti ili simptoma. Cilj rada: Pokazati i ispitati zastupljenost samolečenja, utvrditi u kakvom je odnosu sa starosnom i polnom strukturom kod pacijenata lečenih u Domu zdravlja Doljevac, Ambulanta Belotinac. Metod: Metodom anketiranja pacijenata starosne dobi iznad 18 godina koji su se javili svom izabranom lekaru u mesecu januaru 2013. sprovedeno je istraživanje. Podaci prikupljeni anketom su upisivani u specijalno kreiran anketni list, a zatim analizirani. Rezultati: Od celokupnog broja anketiranih ispitanika (782) koji su se javili svom izabranom lekaru tokom januara 2013. godine u ovoj ambulanti 81,33% pacijenata se bar jednom samolečilo. Osobe koje su se same lečile statistički su dominantno starije starosne dobi, a samolečenju češće pribegavaju osobe ženskog pola, 78.30%, u odnosu na osobe muškog pola, 21,70%. Najveći procenat ispitanika je pribegavalo korišćenju lekova za okupaciju bola, 43,40%, lekova za smirenje, 33,02%, antibiotika, 13,21%, biljnih preparata, 10,37%. Kao najčešći razlog samolečenja navodili su dostupnost lekova i lekovitih sredstava bez recepta u apotekama. Zaključak: Ispitivanjem pacijenata Doma Zdravlja Doljevac, Ambulanta Belotinac, pokazalo se da je samolečenje kod pacijenata zastupljeno u velikom broju. Zabrinjavajuće je to što više od polovine ispitanika koristi lekove kao vid samolečenja bez nadzora lekara. Zadatak izabranog lekara je, kako redukcija vida samolečenja kod pacijenata. tako i razvoj svesti pojedinaca o potencijalnom riziku tokom uzimanja lekova na svoju ruku, edukacija pacijenata sa jasnim instrukcijama o samolečenju i usklađivanje sa važećim preporukama.
Reference
Aljinović-Vučić, V., Trkulja, V., Lacković, Z. (2005) Content of Home Pharmacies and Self- Medication Practices in Households of Pharmacy and Medical Students in Zagreb. Croat Med J, 46(1), str. 74-80
Berzanskyte, A., Valinteliene, R., Haaijer-Ruskamp, F., Gurevicius, R., Grigoryan, L. (2006) Self-medication with antibiotics in lithuania. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 19(4): 246-253
Bogoslović, M., Potić, M., Mitrović, D. (2012) Upotreba benzodiazepina kod pacijenata u ordinaciji izabranog lekara u Domu zdravlja Doljevac. Timočki medicinski glasnik, vol. 37, br. 3, str. 150-153
Gojković-Bukarica, L. (2006) Leksikon Bolesti i lekovi. Beograd: Integra
Grigorian, L., i dr. (2006) Self-medications with antibiotics in the general population: A survey in nineteen European countries. Emerg Infect Dis, 12(3):452-459
Grigoryan, L., Haaijer-Ruskamp, F.M., Burgerhof, J.G.M., Mechtler, R., Deschepper, R., Tambic-Andrasevic, A., Andrajati, R., Monnet, D.L., Cunney, R., di Matteo, A., Edelstein, H. (2006) Self-medication with Antimicrobial Drugs in Europe. Emerging Infectious Diseases, 12(3): 452-459
Hughes, C.M., McElnay, J.C., Fleming, G.F. (2001) Benefits and Risks of Self Medication. Drug Safety, 24(14): 1027-1037
Kažić, T. (2007) Gotovi lekovi - priručnik za farmakoterapiju. Beograd: Integra
Kvrgić, M., Kvrgić, V. (2011) Samolečenje antibioticima kod odraslih u Srbiji. Medicina danas, vol. 10, br. 7-9, str. 294-297
Petrov-Kiurski, M., Trifunović-Balanović, D., Dimitrijević, Z., Akulov, D., Radosavljević, N., Kondić-Jovanović, N., Janković, S., Protić, M., Mihajlović, R., Đorđević, S. (2010) Studija o samolečenju pacijenata u ambulantama opšte medicine u Srbiji. Opšta medicina, vol. 16, br. 1-2, str. 9-20
Stanetić, K., Savić, S. (2010) Upotreba benzodijazepina kod pacijenata liječenih u Domu zdravlja Banja Luka. Opšta medicina, vol. 16, br. 1-2, str. 50-55
Varagić, V.M., Milošević, M.P. (2008) Farmakologija. Beograd: Elit Medica
World Health Organization (2000) Guidelines for the regulatory assessment of medicinal products for use in self-medication. WHO
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2013.