Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 3, str. 150-153
Upotreba benzodiazepina kod pacijenata u ordinaciji izabranog lekara u Domu zdravlja Doljevac
aDom zdravlja, Doljevac
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biomedicinska istraživanja
cZdravstveni centar, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade, Knjaževac

e-adresamilosbogoslovic@gmail.com
Ključne reči: benzodiazepini; upotreba
Sažetak
Uvod: Vrlo česta grupa lekova propisivana od strane izabranog lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti jesu benzodiazepine, koji se najčesće koriste za poremećaj spavanja i za lečenje anksioznosti. Kod starije populacije brojnije su indikacije za njihovo korišćenje, a ako se koriste nekontrolisano i znatno duže od potrebnog mogu izazvati zavisnost kod ljudi. Cilj rada: Pokazati i ispitati upotrebu benzodiazepina kod pacijenata lečenih u Domu zdravlja Doljevac, Zdravstvena stanica Belotinac, u protekloj godini. Metod: Metodom anketiranja, uvidom u zdravstvenu dokumentaciju i pregledom zdravstvenih kartona pacijenata starosne dobi iznad 18 godina koji su se javili svom izabranom lekaru u periodu od januara 2011. do decembra 2011. sprovedeno je istraživanje. Podaci prikupljeni anketom su upisivani u specijalno kreiran anketni list, a zatim analizirani. Rezultati: Od celokupnog broja anketiranih ispitanika (805) koji se leče u ovoj ambulanti tokomprotekle godine benzodiazepini su propisivani 43,48% pacijentima od ukupnog broja. Anketa je pokazala da 1,93% starosne dobi od 18 do 35 godina, 46,77% starosti od 35 do 65 godine i 51,29% starosti iznad 65 godina koristi benzodiazepine. Od ukupnog broja pacijenata koji upotrebljavaju benzodiazepine 76,13% su osobe ženskog pola i 23,87% osobe muškog pola. Najveći broj anketiranih koristi bromazepam 90%, diazepam 9%, i ostale benzodiazepine 1%. Zaključak: Ispitivanjem se pokazalo da su benzodiazepini kao lekovi zastupljeni u velikom broju kod pacijenata. Koriste se znatno više i duže u odnosu na preporuke. Kako sa porastom starosne dobi raste i broj indikacija za njihovu upotrebu pokazalo se da je najveći broj ispitanika koji upotrebljavaju benzodiazepine starosne dobi iznad 65 godina. Zadatak izabranog lekara je redukcija njihove primene i usklađivanje sa važećim preporukama.
Reference
American Psychiatric Association (2010) Practice guidelines for the treatment of patients with major depressive disorder
Cascade, E., Kalali, A.H. (2008) Use of benzodiazepines in the treatment of anxiety. Psychiatry (Edgmont), Sep;5(9), str. 21-2
Gojković-Bukarica, Lj. (2006) Leksikon Bolesti i lekovi. Beograd: Integra
Gray, S.L., i dr. (2003) Benzodiazepine use and physical performance in communitydwelling older women. Journal of the American Geriatrics Society, 51(11): 1563
Hales, R.E., Yudofsky, S.C., Gabbard, G.O. (2008) The american psychiatric publishing textbook of psychiatry. Arlington: American Psychiatric Publishing
Kay, J., Tasman, A. (2006) Mood disorders: Depression. u: Kay J., Tasman A. [ur.] Essentials of Psychiatry, Chichester: John Wiley and Sons
Kažić, T. (2007) Gotovi lekovi - priručnik za farmakoterapiju. Beograd: Integra
Lewis, A.J., Dennerstein, M., Gibbs, P.M. (2008) Short-term psychodynamic psychotherapy: Review of recent process and outcome studies. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 42(6): 445-455
National Institute on Drug Abuse (2001) NIDA research report: Prescription drugs and addiction. u: NIH publication, No 01-4881, Revised August 2005
Stanetić, K., Savić, S. (2010) Upotreba benzodijazepina kod pacijenata liječenih u Domu zdravlja Banja Luka. Opšta medicina, vol. 16, br. 1-2, str. 50-55
Varagić, V.M., Milošević, M.P. (2008) Farmakologija. Beograd: Elit Medica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Timočki medicinski glasnik (2013)
Samolečenje pacijenata u ordinaciji izabranog lekara Doma zdravlja Doljevac
Bogoslović Miloš, i dr.

Opšta medicina (2010)
Upotreba benzodijazepina kod pacijenata liječenih u Domu zdravlja Banja Luka
Stanetić Kosana, i dr.

Arhiv za farmaciju (2002)
Biljne droge u terapiji plućnih bolesti
Petrović Silvana D.

prikaži sve [52]