Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 3, str. 154-159
Zloupotreba alkohola, duvana i droga kod mladih u Knjaževcu
aZdravstveni centar, Knjaževac
bZavod za hitnu medicinsku pomoć, Bar, Crna Gora
cDom zdravlja, Služba za zaštitu zdravlja dece i omladine, Zaječar
dDom zdravlja, Doljevac

e-adresadraganamitrovic1981@gmail.com
Ključne reči: adolescencija; duvan; alkohol; droga
Sažetak
U zdravstvenom smislu pod rizičnim ponašanjem se smatra svako ponašanje koje može da dovede do ugrožavanja zdravlja. Za period adolescencije je karakteristična pojava rizičnog ponašanja. Zloupotreba duvana, alkohola i psihoaktivnih suptanci je u dvadesetom veku i sada, na početku dvadesetprvog veka, poprimila epidemijski karakter. Cilj rada je bio da se ispita rasprostanjenost zloupotrebe duvana, alkohola i droga kod adolescenata u osnovim i srednjim školama u Knjaževcu. Materijal i metode: anketiranje ispitanika je obavljeno u periodu od januara do februara 2011. godine. Anketiranje učenika bilo je anonimno i obavljeno je od strane članova Savetovališta za mlade u Knjaževcu. Anketu je kreirao dr Jovica Đorđević, pedijatar Knjaževca, član Savetovališta za mlade, po ugledu na anketu korišćenu u ESPAD studiji (ESPAD-European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Anketirano je 400 učenika osnovnih i srednjih škola u Knjaževcu po metodi slučajnog uzorka. Anketa se sastoji od 9 pitanja. Prosečna starost ispitanika je 15 godina. Rezultati i diskusija: od 400 anketiranih učenika 95,5 % smatra da su alkohol, droge i cigarete opasne po zdravlje ljudi. Da su opasnije psihoaktivne supstance od cigareta i alkohola, smatra 92,4 % anketiranih učenika. Oko 45% ispitanika misli da neko želi da proba duvan, alkohol ili drogu zato da bi skrenuo pažnju na sebe, 4,9% misli da će tako rešiti važne probleme, a 49,75% misli da je razlog radoznalost. Prosek godina kada su ispitivani probali cigarete prvi put bio je 13,5 godina, a to je uradilo 48,5 % ispitane dece. U porodicama ispitivane dece ima pušača, i to u 74,7 %. Sa 14 godina u proseku prvi put su ispitanici probali alkoholna pića i to njih 89,6 %. Podatak da se u njihovim porodicama jednom nedeljno piju alkoholna pića dalo je 46,5% ispitanika, među 43,4% to je vrlo retka pojava, a kod 10,1% ova pojava je svakodnevna. Neku psihoaktivnu supstancu probalo je 12,7% ispitanika, a prosek godina kada su to prvi put uradili je 11,4. Od 400 ispitanika, 43,6% je odgovorilo da je informcije o štetnosti alkohola, duvana i droga dobilo od svojih roditelja, 42,2% da je te informacije dobilo sa televizije i interneta, 4,9% njih je te informacije dobilo od svojih drugova, 2,7% od svog lekara, 1,0% od nastavnika u školi, a 5,6 % su neki drugi, neoznačeni izvori informacija. Zaključak: dobijeni rezultati pokazuju da je upotreba cigareta česta pojava među adolescentima. Većina đaka potiče iz porodica u kojima ima pušača. Upotreba alkohola je veoma česta kod adolescenata u knjaževačkim osnovnim i srednjim školama. Često se u porodicama te dece, barem jednom nedeljno, piju alkoholna pića. Manji broj ispitivane dece poseže za drogama. Najčešće su probali droge zato što ih je neko od vršnjaka nagovorio i da bi bili 'važniji' u društvu. O štetnosti alkohola, droga i cigareta ispitanici najviše saznaju od roditelja, sa televizije, preko interneta, a u malom procentu od nastavnika i zdravstvenih radnika. Rezultati istraživanja pokazuju da je potrebna kontinuirana edukacija mladih, već u predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu, o štetnosti upotrebe alkohola, droga i duvana. Mladi, njihovi roditelji i druge značajne osobe iz okruženja dece, cela društvena zajednica, mediji treba da se uključe u programe koji promovišu štetnost alkohola, droga i duvana. Trebalo bi da se smanji dostupnost deci i duvana, kao i alkohola i droga. Savetovališta za mlade, Dispanzeri za školsku decu u okviru Domova zdravlja, imaju veoma veliki značaj u promovisanju zdravih stilova života. Trebalo bi da povećaju svoje aktivnosti u smislu zdravstvenog vaspitanja dece.
Reference
*** (2011) Info facts: High school and youth trends. Bethesda: National Institute of Health
Ćirić-Janković, S., Kisin, Đ., Jović, S., Kilibarda, B., Bjeloglav, D. (2008) Evropsko istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droga među učenicima u Srbiji - izveštaj za Srbiju. Beograd: Institut za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut
Dimitrijević, I. (2007) U veku droge - priručnik za porodicu i školu. Beograd: I. Dimitrijević
Dimitrijević, I., Brković, D., Dimčić-Tasić, G., Anđelić, S., Damnjanović, D., Nikolić, D., Blagojević, S., Bauman, S., Janković, S. (2011) Nivo znanja, stavovi i upotreba supstanci među učenicima osnovnih i srednjih škola u Beogradu 2010/2011 - pilot studija. Sanamed, vol. 6, br. 1, str. 13-17
Dragišić-Labaš, S., Milić, M. (2007) Bolesti zavisnosti kao bolesti društva, porodice i pojedinca - kritika nečinjenja. Sociologija, vol. 49, br. 1, str. 31-43
Hibell, B., Andersson, B., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnasson, T., Kokkevi, A., i dr. (2009) The 2007 ESPAD report: Substance used among students in 35 European countries. Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs
Lazić, B. (2007) To može biti i vaše dete. Beograd: Specijalna bolnica za leĉenje bolesti zavisnosti
Mugoša, B., Đurišić, T., Golubović, Lj. (2008) Evropsko istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droga među učenicima - izveštaj za Crnu Goru. Institut za javno zdravlje Crne Gore, 17-8
Ramah, A. (2001) Psihoaktivne supstance. Beograd: Interprint
Šiljak, S., Stoisavljević, D., Niškanović, J. (2008) Evropsko istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droga među srednjoškolcima - izveštaj za Republiku Srpsku. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
Vučković, N. (2002) Prevencija narkomanije i ostalih bolesti zavisnosti (opštinski model). u: Savetovanje terapeuta bolesti zavisnosti (XVIII), Sijarinska Banja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.