Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 53, br. 1, str. 19-24
Liveni kompozitni eksplozivi na bazi heksogena maksimalnih parametara detonacije
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: kompozitni eksplozivi; poliuretanski elastomer; heksogen; parametri detonacije; eksplozivne karakteristike
Sažetak
Variranjem granulometrijskog sastava heksogena i optimizacijom sastava poliuretanskog veziva na bazi poliola, dobijeni su liveni kompozitni eksplozivi (PBX) sa visokim sadržajem eksplozivne komponente (80-85 mas.%). Korišćen je heksogen sa kontinualnom, bimodalnom i tromodalnom raspodelom veličina čestica. najbolje proizvodne karakteristike i potpuna repoduktivnost kvaliteta(PBX) postižu se primenom heksogena sa tromodalnom raspodelom. Određene su fizičko-hemijske karakteristike (PBX) osetljivost na inicijaciju udarnim talasom i parametri detonacije za uslove Chapman-Jouguet (CJ). Maksimalne vrednosti detonacionih parametara ostvarene su kod kompozitnog sastava sa 84 mas.% (PBX) i 16 mas.% poliuretanskog veziva (D= 8120 m/s, P= 220 kbar). Rezultati su upoređeni s eksperimentalnim vrednostima brzine i pritiska detonacije (PBX) na bazi oktogena, kao i sa rezultatima teoretskog proračuna detonacionih parametara.
Reference
Anastasijević, S. (1982) Proučavanje osetljivosti i razvoja inicijacije udarnim talasom eksplozivnih punjenja različitih struktura. Beograd: VTI, Int. doc
Antić, G. (1990) Ispitivanje mogućnosti dobijanja livenih kompozitnih eksploziva na bazi RDX maksimalnih parametara detonacije. Beograd: VTI, Int. doc
Antić, G. (1986) Ispitivanje optimalnog kvaliteta eksplozivnih punjenja na bazi TNT i pre-kristalisanog heksogena. Beograd: VTI, Int. doc
Azdejković, M. (1990) Ispitivanje osetljivosti na inicijaciju i parametara detonacije oktolitskih eksplozivnih punjenja. u: Simpozijum o eksplozivnim materijama (XVIII), Zbornik radova, Kupari, str. 27-34
Azdejković, M. (1990) Ispitivanje karakteristika oktolitskih eksplozivnih punjenja u funkciji granulacije i oblika kristala oktogena. Naučnotehnički pregled, vol. XL, no.1, pp.6-13
Blagojević, M., Antić, G. (1989) Tehnološki postupak izrade i osnovne karakteristike livenih kompozitnih eksploziva na bazi poliuretanskog veziva. Naučno-tehnički pregled, vol. XXXIX, br. 7, str. 35-39
Blagojević, M. (1993) Ispitivanje mogućnosti dobijanja kompozitnih livenih eksploziva sa maksimalnim sadržajem oktogena. u: Simpozijum o EM (XIX), JKEM, Beograd, pp. 259-262
Džingalašević, V. (1988) Osvajanje metode merenja pritiska udarnog i detonacionog talasa primenom manganin sonde. Beograd: VTI, Int. dok. TI-959
Džingalašević, V., Antić, G. (1999) Eksperimentalno određivanje parametara detonacije livenih eksplozivnih smeša. Naučno-tehnički pregled, vol. XLIX, br. 5, 1 str. 53
Kushta, P.G. (1976) Vvivedenie v kristallografiyu. L'vov: Vysha shkola
Sućeska, M. (1991) Calculation of the detonation properties of C-H-N-O explosives. Propellants Explosives Pyrotechnics, 16(4): 197
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.09.2009.