Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:4
  • full-text downloads in 30 days:2

Contents

article: 5 from 9  
Back back to result list
2011, vol. 68, iss. 12, pp. 1084-1087
Lieutenant-colonel dr. Laza Lazarević: A physician, writer, warrior (1851-1890)
Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Beograd

emailanedok@sbb.rs
Abstract
The article does not contain abstract.
References
Dokić, L. (1895) Slovo o dr Lazi Lazareviću. Srpski Arhiv, Beograd, 12: 233; 237
Đorđević, V. (1879-1886) Istorija srpskog vojnog saniteta. Beograd, knj. 1-4
Đorđević, V. (1893) Istorija srpskog vojnog saniteta / History of the Serbian medical corps. Beograd: Državna štamparija, knj. II, sv.1
Đorđević, V. (1880) Istorija srpskog vojnog saniteta / History of the Serbian medical corps. Beograd: Državna štamparija, Knj. 3, Istorija vojno-sanitetske službe u drugom srpsko-turskom ratu 1877-78 godine
Kancelarija Kraljevih Ordena (1895) Šematizam odlikovanih lica u Kraljevini Srbiji. Knj. 1, (1865-1894),Knj. 2 (1895-1900). Beograd
Nedok, A. Personalna istorija srpskog vojnog saniteta, biografija dr Stevana Nedoka. rukopis (neobjavljeni podaci)
Vrhovna Komanda srpske vojske (1878) Šematizam srpske dejstvujuće vojske u ratu 1877/78. Niš
 

About

article language: Serbian
document type: Historical Item
published in SCIndeks: 20/12/2011
peer review method: double-blind

Related records

No related records