Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 19  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 49, br. 2, str. 141-145
Uticaj rokova vađenja na kvantitativna svojstva šećerne repe
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresazivko.curcic@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Poboljšanje linija, hibrida i tehnologije gajenja šećerne repe (MPNTR - 31015)

Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati trogodišnjeg ispitivanja uticaja tri roka vađenja šećerne repe na kvantitativna svojstva korena pet komercijalno gajenih sorata Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Analizom varijanse utvrđene su značajne razlike između rokova vađenja u 2008. i 2010. za sva ispitivana svojstva. Zbog suše u 2009. nisu utvrđene razlike između različitih datuma vađenja. Odlaganjem roka vađenja prinos korena i prinos polarizacionog šećera se linearno povećavao u 2008. i 2010. godini. Sadržaj šećera je varirao u zavisnosti od vremenskih uslova (padavine) između dva različita roka vađenja. U pogledu ispitivanih svojstava između genotipova nije uočena razlika samo u 2010. godini. Nije potvrđeno postojanje interakcije između genotipa i roka vađenja za ispitivana svojstva. Od ispitivanih sorata u 2008. i 2010. najbolja je bila sorta Drena, koja je u tim godinama ostvarila najveće prinose korena i polarizacionog šećera.
Reference
Bloch, D., Hoffmann, C. (2005) Seasonal development of genotypic differences in sugar beet (Beta vulgaris L.) and their interaction with water supply. Journal of Agronomy and Crop Science, 191(4), 263-272
Cakmakci, R., Oral, E. (2002) Root yield and quality of sugarbeet in relation to sowing date, plant population and harvesting date interactions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26, str. 133-139
Čačić, N., Kovačev, L., Mezei, S., Sklenar, P., Nagl, N. (2000) Proces sazrevanja različitih tipova sorti šećerne repe. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 1-2, str. 9-13
Eckhoff, J.L.A., Bergman, J.W. (1997) Influence of harvest date on sugar beet yield, quality, and economic return. Proc. Am. Soc. Sugar Beet Tech., Phoenix, 139-144
Filipović, V., Glamočlija, Đ., Radivojević, S., Jaćimović, G. (2009) Uticaj gustine useva i rokova vađenja na prinos i kvalitet različitih sorti šećerne repe. Selekcija i semenarstvo, vol. 15, br. 1, str. 45-53
Heidari, G., Sohrabi, Y., Esmailpoor, B. (2008) Influence of harvesting time on yield and yield components of sugar beet. J. Agri. Soc. Sci, 4, 69-73
Hoffmann, C.M., Huijbregts, T., van Swaaij, N., Jansen, R. (2009) Impact of different environments in Europe on yield and quality of sugar beet genotypes. European Journal of Agronomy, 30(1), 17-26
Jozefyova, L., Pulkrabek, J., Urban, J. (2003) The influence of harvest date and crop treatment on the production of two different sugar beet variety types. Plant Soil Environ, 49, 492-498
Kerr, S. (2000) Variety interactions with sowing, soils and harvest. Br. Sugar Beet Rev, 68, 18-21
Kovačev, L., Čačić, N., Mezei, S., Stojaković, Ž. (2007) Produktivnost NS hibridnih sorti šećerne repe u dvogodišnjim multilokacijskim ogledima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 161-167
Kovačev, L., Čačić, N., Mezei, S. (2011) Nove hibridne sorte šećerne repe Instituta za ratarstvo i povrtarstvo otporne prema rizomaniji. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 1, str. 83-86
Kovačev, L.M., Čačić, N.A., Mezei, S.M., Nagl, N. (2004) Produktivnost NS hibridnih sorti šećerne repe otpornih prema rizomaniji (BNYVV) u višegodišnjim ogledima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 379-387
Kovačev, L.M., Čačić, N.A., Mezei, S.M., Nagl, N. (2005) Značaj genetike, oplemenjivanja i genetičkog inženjeringa u povećanju potencijala rodnosti kod šećerne repe i produktivnost NS hibridnih sorti. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 35-50
Lauer, J.G. (1997) Sugar beet performance and interactions with planting date, genotype and harvest date. Agron. J., 89, 469-75
Ludecke, H. (1953) Zuckerrubenbau, eine Leitfaden fur die Praxis. Berlin: Verlag Paul Parey
Ober, E.S., Bloa, M.L., Clark, C.J.A., Royal, A., Jaggard, K.W., Pidgeon, J.D. (2005) Evaluation of physiological traits as indirect selection criteria for drought tolerance in sugar beet. Field Crops Res, 91, str. 268-279
Oldemeyer, R.K., Erichsen, A.W., Suzuki, A. (1977) Effect of harvest date on performance of sugar beet hybrids. J. Americ. Soc. Sugar Beet Technol, 19, 294-306
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov49-1197
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Ratar i povrt (2017)
Analiza multilokacijskih ogleda šećerne repe primenom GGE biplot metoda
Ćurčić Živko, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2000)
Proces sazrevanja različitih tipova sorti šećerne repe
Čačić Nikola, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2015)
Mineralna ishrana biljaka u funkciji stabilne proizvodnje šećerne repe
Đulaković Vladan, i dr.

prikaži sve [9]