Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 295-301
Mikorbiološka svojstva zaslanjenih zemljišta Vojvodine
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresavasin@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: broj mikroorganizama; dehidrogenazna aktivnost; solončak; solonjec
Sažetak
Na 25 lokaliteta koji su na pedološkoj karti Vojvodine označeni kao solončaci otvoreni su pedološki profili u kojima je ispitana mikrobiološka aktivnost po dubini. Nepovoljna fizička i hemijska svojstva utvrđenih solončaka i solonjeca (npr. povećan sadržaj soli, visoke vrednosti pH, nizak sadržaj humusa) značajno utiču na mikrobiološka svojstva. Solončaci se odlikuju izuzetno malom mikrobiološkom aktivnošću i brojnošću pojedinih grupa mikroorganizama u površinskom zaslanjenom horizontu. Sa povećanjem dubine broj mikroorganizama i dehidrogenazna aktivnost se povećavaju, a najviše vrednosti su utvrđene u prelaznom BC horizontu na prosečnoj dubini od 60 cm, što se može dovesti u vezu sa svojstvima zemljišta koja su hemijski povoljnija za mikroorganizme. Ustanovljena je visoka brojnost aktinomiceta. Naime, bazna reakcija zemljišta je pogodna za rast i razviće ove grupe mikroorganizama. Po dubini profila brojnost aktinomiceta je opadala.
Reference
Anderson, G.R. (1965) Ecology of Azotobacter in soil of the palouse region, I: Occurrence. Soil Science, 86, str. 57-65
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Bogdanović, D., Vojvodić-Vuković, M. (1993) Mikrobiološka aktivnost u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 21, str. 75-84
Higa, T., Parr, J.F. (1994) Beneficial and effective microorganisms for a sustainable agriculture and environment. Atami, Japan: International Nature Farming Research Center
Jarak, M.N., Govedarica, M.M. (2003) Mikrobiologija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Lee, K.E. The functional significance of biodiversity in soils. u: 15th World Congress of Soil Science, Acapulco, Mexico, 10-16.07.1994, 75-84
Marinković, J., Milošević, N., Tintor, B., Vasin, J. (2007) Zastupljenost pojedinih grupa mikroorganizama Na različitim tipovima zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 319-327
Milošević, N. (2008) Mikroorganizmi - bioindikatori zdravlja/kvaliteta zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 205-215
Milošević, N., Govedarica, M., Jarak, M. (2000) Mikrobiološka svojstva zemljišta oglednog polja Rimski Šančevi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 13-20
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Ubavić, M., Hadžić, V.B., Nešić, L.M. (2003) Mikrobiološke karakteristike zemljišta - osnova za kontrolu plodnosti. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 39, str. 93-100
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1999) Soil microorganisms: An important factor of agroecological systems. Acta biologica iugoslavica - serija A: Zemljište i biljke, 48 (2), str. 103-110
Poshon, J., Tardieux, P. (1962) Techniques d'analyse en microbiologie du soil. Paris: Edit. de la Tourelle
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Thalmann, A. (1968) Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivität im Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid [TTC]. Landwirtsch. Forsch., 21, 249-258
Tintor, B., Milošević, N., Sekulić, P., Vasin, J. (2006) Zastupljenost mikroorganizama i dehidrogenazna aktivnost poljoprivrednih zemljišta Vojvodine. u: EKO-konferencija 2006, Zdravstveno bezbedna hrana, Tematski zbornik, I, 107-112
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.

Povezani članci