Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 309-316
Rezultati ogleda sa hidrogelom u proizvodnji kupusa
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresalivija@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR20086

Ključne reči: hidrogel; kupus; mikrobiološka aktivnost zemljišta; plodnost zemljišta; prinos; vodno-fizička svojstva zemljišta
Sažetak
Na zemljištu tipa černozem na Rimskim Šančevima ispitivani su različiti načini primene hidrogela na prinos i komponente prinosa u proizvodnji ranog kupusa. Takođe je posmatran njegov efekat na hemijske osobine zemljišta, vodno-fizička svojstva zemljišta i mikrobiološku aktivnost zemljišta. U ogledu su bile zastupljene četiri varijante: kontrola - bez primene hidrogela, gel - nabubreli hidrogel unešen u sadne jamice, prah - suvi hidrogel u prahu unešen u sadne jamice, prah - suvi hidrogel u prahu rasturen po površini zemljišta u obliku traka i inkorporiran. U odnosu na posmatrane osobine (masa cele biljke, prečnik glavice i prinos kupusa) ostvarene su statistički značajne razlike između varijante gel i ostalih varijanti. Najveći prinos ostvaren je u varijanti gel (55,85 t ha-1) a najmanji u varijanti trake (39,78 t ha-1). Prinos kupusa u varijanti gel veći je u odnosu na kontrolu za 18,98 %. Prinos u varijanti sa prahom hidrogela unešenog u sadne jamice neznatno je smanjen (1,02 %) u odnosu na kontrolu. Primena hidrogela nije značajno uticala na osobine zemljišta kao ni na zastupljenost ispitivanih grupa mikroorganizama ili aktivnost enzima dehidrogenaze.
Reference
Adnađević, B., Jovanović, J., Drakulić, B. (2007) Izotermal kinetics of (E)-4-(4-metoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid release from poly(acrylic acid) hydrogel. u: Elsevier editional system (tm) for thermochinica acta, Manuscript draft
Anderson, G.R. (1965) Ecology of Azotobacter in soil of the palouse region, I: Occurrence. Soil Science, 86, str. 57-65
JDPZ (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad: Komisija za fiziku zemljišta
Maksimović, L., Milić, S., Červenski, J., Pejić, B. (2008) Proizvodnja kupusa u postrnoj setvi posle ječma. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 187-193
Marinković, J., Milošević, N., Tintor, B., Sekulić, P., Nešić, L. (2008) Mikrobiološka svojstva fluvisola na različitim lokalitetima u okolini Novog Sada. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 215-223
Milošević, N. (2008) Mikroorganizmi bioindikatori zdravlja/kvaliteta zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 205-215
Miljković, N.S. (2005) Meliorativna pedologija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda
Poshon, J., Tardieux, P. (1962) Techniques d'analyse en microbiologie du soil. Paris: Edit. de la Tourelle
Thalmann, A. (1968) Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivität im Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid [TTC]. Landwirtsch. Forsch., 21, 249-258
Vučić, N. (1987) Vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta. u: Radovi VANU, Odeljenje prirodnih nauka, Novi Sad, Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.