Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, br. 46, str. 59-65
Analiza telesne kompozicije kod dece i adolescenata iz Plovdiva (Bugarska) metodom bioelektrične impedance
Faculty of Biology, Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria
Ključne reči: telesna kompozicija; bio-impedanca; deca; adolescent
Sažetak
Cilj ovog rada je bio da se metodom bioelektrične impedance analizira uzrasna i polna varijabilnost telesne kompozicije dece i adolescenata. Transverzalnim istraživanjem koje je sprovedeno 2008. godine u Plovdivu (Bugarska), ispitano je 738 dečaka i 753 devojčica, uzrasta od 10-17 godina. Upotrebom aparata ABC-01 Medas, merena je telesna kompozicija kod svakog deteta. Podaci su statistički obrađeni. Rezultati su ukazali da sa starenjem dolazi do povećanja adipoznog i bezmasnog tkiva kod oba pola. Posle 11. godine masna masa je značajno vise zastupljena u telesnoj kompoziciji kod devojčica, dok je bezmasna komponenta vise zastupljena kod dečaka. U periodu između 10 i 14 godina, razlike između polova u aktivnoj ćelijskoj masi nisu značajne, a nakon toga vrednosti ove karakteristike počinju da se povećavaju kod dečaka. U uzrastu od 12 do 13 godina postoje značajne polne razlike u pogledu aktivnog otpora i faznog ugla.
Reference
Nikolaev, D.V. (2001) Bioelectrical impedance analyzer ABC-01 Medass: Application Guide. 1-17
Nikolaev, D.V., Smirnov, A.V., Noskov, V.B. (2004) Methodological problems of bioimpedance analysis of body composition and water sections balance. u: Practical Conference Diagnosis and Treatment of Cardio-Vascular Disorders, 105-114
Nikolova, M.I., Mollova, D.G., Tineshev, S. (2009) Peculiarities in body composition of children. comparison of anthropometric and bioelectrical impedance methods. Journal of biomedical and clinical research, vol. 2, 121-126
Zemel, B. (2002) Body composition during growth and development. u: Cameron N. [ur.] Human Growth and Development, Academic Press, 271-294
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci