Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2010, br. 129, str. 277-285
Virtuelna biblioteka
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Ključne reči: veb prezentacije; virtuelne biblioteke; digitalne biblioteke; elektronske biblioteke
Sažetak
Jedan od zahteva savremenog društva jeste i upotreba mnoštva različitih medija i informacionih tehnologija, te tako oni postaju deo elementarne pismenosti.1 Pošto biblioteke u informacionom društvu imaju veliku ulogu, u ovom radu će biti predstavljeni pojam i razvoj jedne virtuelne biblioteke radi približavanja pojma onom delu populacije koji se iz različitih razloga distancira od upotrebe savremenih tehnologija koristeći isključivo klasične oblike informacija. Približavanjem pojma virtuelne biblioteke olakšaće se komunikacija na relaciji korisnik - elektronski izvor.
Reference
Bošković, A., ur. (2000) Digitalni partizani. Beograd: Centar za savremenu umetnost
Grupa autora (2004) Opšta Larusova enciklopedija. Zemun
Injac, V. (2003) Digitalne biblioteke u svetu. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, br. 1, str. 28-39
Janićijević, J. (2007) Komunikacija i kultura sa uvodom u semiotička istraživanja. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Marić, S. (1991) Filozofski rečnik. Beograd: Dereta
Pajkić, Ž. O standardu Z39.50. 14. septembar 2010, 12. 09. 2010, http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/casopis/03/d003/document.htm
Stielow, F., ur. (1999) Creating a virtual library: A how-todo-it manual. New York: Niel-Schuman Publishers
Tomić, Z. (2004) Komunikacija i javnost. Beograd: Čigoja štampa
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Witten, I.H., Bainbridge, D. (2003) How to Build a Digital Library. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2011.

Povezani članci

Vojno delo (1996)
Jezik ratne veštine i mišljenje
Ninić Radivoj

Spatium (2013)
Architectural communication: Intra and extra activity of architecture
Stamatović-Vučković Slavica

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

prikaži sve [251]