Metrika

  • citati u SCIndeksu: [12]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 53, br. 3, str. 112-124
Specifičnosti panike u vanrednim situacijama
aUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
cPolicijska akademija, Beograd
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: panika; grupa; vanredne situacije; emocionalno reagovanje
Sažetak
Uporedo sa napretkom savremenog društva u pogledu materijalnog blagostanja, demokratije, političkih prava i ličnih sloboda, nastaju nove opasnosti i faktori rizika koji izazivaju strah, paniku, ugrožavaju zdravlje, dovode do psihološkog sloma ličnosti, a izuzetno i do gubitka života. Strepnja, panika i ugrožavanje života nisu više retki - tragični lični događaji, tragedije rođaka i prijatelja, teroristički napadi, vojne intervencije itd., postaju naša svakodnevna realnost. Psihologija grupe je veoma zanimljiva za izučavanje. U grupi zahvaćenoj panikom radikalno se menja ljudska psiha, ukupno reagovanje i ponašanje, a protok mentalnih procesa dobija svoje specifičnosti. Glavni regulatori ponašanja pojedinca i grupe postaju instinkti. Saznajni procesi, usmereni na prepoznavanje i kategorizaciju sveta bivaju znatno oslabljeni, interakcija među ljudima postaje jednostrana, dok pravila i norme gube svoju regularnu funkciju.
Reference
Baker, R. (2003) Understanding panic attacks and overcoming fear. Lion: Hudson Plc
Behterev, V.M. (1908) Vnušenie i ego rol v obščestvennoj žizni. SPb
Čabarkapa, M. (2001) Psihološka priprema starešina i vojnika za borbu. u: Grupa autora [ur.] Ratna psihijatrija sa mentalnom higijenom, Beograd: Vojno-izdavački zavod, str. 125-131
Čabarkapa, M.M. (2004) Najčešći stresni sindromi kod vojnika u ratu. Vojnosanitetski pregled, vol. 61, br. 6, str. 675-682
Helbing, D., Farkas, I., Vicsek, T. (2000) Simulating dynamical features of escape panic. Nature, 407(6803), 487-490
Mawson, A.R. (2007) Mass panic and social attachment: The dynamics of human behavior. Ashgate Publishing
Nagimov, T.Š., i dr. (2005) Psihologija čeloveka v mestah massovogo prebyvanija naselenija, Panika i ee predotvraščenie. GU MČS Rossii po Respublike Baškortostan, prevod - seminarski rad, KPA, A. Kopas i Z. Matić
Nikolić, V., Živković, S. (2008) Upravljanje vanrednim situacijama ekološkog karaktera sa bihejvioralnog aspekta. Ekologica, Beograd, -16, 181-186
Nikolić, V., Živković, S. (2010) Bihevioralni kontekst prevencije nesreća u radnoj i životnoj sredini i upravljanja u vanrednim situacijama. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 49-60
Olšanskij, H.V. (2002) Psihologija terorizma. Sankt Peterburg: Piter
Živković, S. (2011) Komunikacija u vanrednim situacijama. u: Konferencija sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije (VII), Niš
Živković, S. (2011) Ponašanje ljudi u vanrednim situacijama. u: Konferencija sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije (VII), Niš
Živković, S., Čabarkapa, M. (2011) Percepcija opasnosti i ponašanje ljudi u slučaju požara u stambenim i poslovnim zgradama. u: Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita na radu u 21.veku - teorija i praksa (VIII), Tara, str. 27-35
Živković, S. (2009) Upravljanje vanrednim situacijama procedura za vanredne situacije. u: Tematski zbornik radova 'Ličnost, profesionalno usmerenje i radni kontekst', Niš: Filozofski fakultet, 132-142
Živković, S. (2011) Organizacija zaštite od požara. Niš: Fakultet zaštite na radu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka