Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 19, br. 3, str. 101-107
Akutne respiratorne opstruktivne infekcije kod djece u SHMP Banjaluka
aDom Zdravlja, SHMP Banjaluka, Republika Srpska
bDom Zdravlja, HMP Doboj, Republika Srpska
cDom Zdravlja, Porodična medicina Banjaluka, Republika Srpska
Ključne reči: dječija ambulanta; akutne respiratorne opstruktivne infekcije; tretman
Sažetak
Uvod Infekcije gornjih i donjih disajnih puteva spadaju u najčešće razloge pozivanja službe hitne medicinske pomoći. Preko 50% djece dolazi kod ljekara zbog akutnih respiratornih infekcija, a prema podacima SZO preko 3 miliona djece u svijetu umre skoro svake godine od akutnih respiratornih infekcija, pre svega od pneumonije. Laringitis, laringotraheobronhitis, bronhitis, bronhiolitis su oboljenja koja su uglavnom prisutna kod djece mlađe od pet godina. Cilj rada Ispitati učestalost javljanja akutnih respiratornih infekcija kod djece pregeledane u SHMP u Domu zdravlja Banja Luka, kao i njihov prehospitalni tretman. Metod rada Sprovedena je retrospektivno-prospektivno studija u periodu od 01.01.-15.09.2013.godine u kojoj su analizirane akutne respiratorne opstruktivne infekcije na osnovu podataka dobijenih iz protokola u pedijatrijskoj ambulanti SHMP u Domu zdravlja Banja Luka. Evidentirani su pol, dob, postavljena dijagnoza, podaci o terapijskom zbrinjavanju i o upućivanju na Pedijatrijsku kliniku. Rezultati: Istraživanjem je obuhvaćeno 6.731 dijete, od kojih je 954 (14,7%) bilo sa dijagnozom laringitisa, bronhitisa, bronhiolitisa i pneumonije. Najveći broj djece sa respiratornim infekcijama su činila djeca sa laringitisom (366 djeteta - 39%), zatim akutnim bronhitisom (315 djeteta - 33%), akutnim bronhiolitisom (248 djetata - 26%) i pneumonijama (19 djeteta - 2%). Akutni laringitis je učestaliji kod dječaka: laringitis kod 583 djeteta (61%). U terapijskom tretmanu laringitisa je kod 65% oboljelih uključena inhalacija racemskim adrenalinom, u 58% laringitisa inhalacija razblaženog kortikosteroida, a 42% slučaja je zbog težine kliničke slike primilo i kortikosteroid intramuskularno. Kod svih oboljelih od akutnog bronhitisa terapija je podrazumjevala inhalaciju beta 2 agonistima, a 25% je pored toga primalo i inhalatorni kortikosteroid. U 15% slučajeva je zbog težine kliničke slike ordiniran intramuskulatorno kortikosteroid, a 10% djece je nakon pregleda i terapije upućeno pedijatru. Zaključak: U pedijatrijskoj ambulanti SHMP najviše djece je sa laringitisom, zatim akutnim bronhitisom u odnosu na ostale akutne respiratorne opstruktivne bolesti. Od posebne je važnosti uspješno procjeniti postojeće simptome, postaviti tačnu dijagnozu i ordinirati odgovarajuću terapiju, te pravovremeno uputiti dijete na Pedijatrijsku kliniku.
Reference
*** (2001) Urgentna medicina u vanbolničkim uslovima - priručnik za lekare. Beograd
Fauci, A.S., Braunwald, E., Isselhoher, K.J., Wilson, J.D., Martin, J.B., Kasper, D.L., i dr. (2008) Harrison's principles of internal medicine. New York, itd: McGraw-Hill
Korać, D. (1983) Pedijatrija. Zagreb: Medicinska knjiga
Kuzman, I. (2005) Infekcije dišnog sustava: najčešće bolesti čovjeka. Medicus, 14(1): 19-26
Mardešić, D. (1986) Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga
Ministararstvo zdravlja R.Srbije (2004) Izbor i upotreba antibiotika u opštoj praksi - nacionalni vodič za ljekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (2010) Vodič za kliničku praksu - bolesti sistema za disanje
Perišić, V., Janković, B. (2009) Pedijatrijski udžbenik za studente medicine. Beograd: Medicinski fakultet
Šićević, S. (1987) Plućne bolesti u djece. Beograd: Savremena administracija, treće izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2018)
Učestalost atopijskih bolesti kod dece
Vlatković Zoranka, i dr.

Archive of Oncology (2004)
Evaluation of imaging techniques and ca 19-9 in differential diagnosis of carcinoma and other focal lesions of pancreas
Trifunović Jasna, i dr.

Gl Antropol društva Srbije (2008)
Menarha djevojčica sa područja tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)
Hadžihalilović Jasminka, i dr.