Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 17, br. 1, str. 19-34
Analiza kardiopulmonalnih reanimacija u Službi hitne pomoći Banjaluka sprovedenih prema reanimacionom protokolu
aSlužba hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom, Dom zdravlja, Banjaluka, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Republika Srpska, BiH
cSlužba porodične medicine, Dom zdravlja, Prijedor, Bosna i Hercegovina
Ključne reči: vanhospitalna reanimacija; reanimacioni protokol; preživljavanje
Sažetak
Uvod: Primjenom reanimacionih mjera (osnovnih i proširenih) i postupaka prema najnovijim smjernicama ERC-a, pokušavamo spasiti ljudski život. Uvođenje reanimacionog protokola pruža bolju mogućnost evidencije parametara i analizu učinjenog. Cilj rada je bio utvrditi broj uspješnih reanimacija sprovedenih prema reanimacionom protokolu u Službi hitne medicinske pomoći Banja Luka u 2009. godini. Metod rada: Studija je dizajnirana kao retrospektivno-prospektivno, jednogodišnje ispitivanje, sprovedenih vanhospitalnih KPR u Službi HMP Banja Luka. Kao instrument istraživanja primenjen je standardizovani obrazac reanimacionog protokola. Rezultati: U navedenom periodu vanhospitalna KPR je sprovedena kod 77 osoba i to kod 49 muškaraca i 28 žena. Dok je najveći broj reanimiranih žena (59%) bio starosti od 60 do 69 godina, najveći broj reanimiranih muškaraca je bio starosti oko 50 godina. Ukupan broj uspješnih reanimacija u SHMP Banja Luka u navedenom periodu iznosi 15 (19,5% pacijenata). Broj uspješno reanimiranih muškaraca je 6 (7,8%), a žena 9 (11,7%). U 63% KPR je sprovedena po protokolu za nešokabilni ritam (bez potrebe za defibrilacijom) jer je prošlo više od 20 minuta od nastanka srčanog zastoja do dolaska ekipe SHMP ili su to bili terminalni stadiji nekih od neizlječivih oboljenja (karcinomi). Na primenjenu farmakološku terapiju tokom KPR žene su znatno bolje reagovale od muškaraca. U slučaju kada je inicijalni ritam aresta bio asistolije uspješno je reanimirano 30% žena a 3% muškaraca. Preživljavanje žena je bilo značajno veće nezavisno od zatečenog ritma aresta. Najveći procenat uspješnih reanimacija je zabilježen kod pacijenata koji su inicijalno imali normalnu boju kože, dok su blijeda i cijanotična boja kože prediktor neuspješnih vanhospitalnih KPR oba pola. Zaključak: U sprovedenim KPR više je uspješno reanimiranih žena nego muškaraca, srednje starostne dobi. Preživljavanje vanhospitalnih aresta zavistno je od inicijalnog ritma aresta. Postojeći reanimacioni protokol olakšava rad lekara na prehospitalnom nivou.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka