Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 8, br. 1-2, str. 54-58
Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika
aJZU Dom Zdravlja, Banjaluka, Republika Srpska
bMedicinska Elektronika, Banjaluka, Republika Srpska
cKlinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: pušenje duvana i posljedice; hipertenzija
Sažetak
Pušenje predstavlja jedan od najznačajnijih javno-zdravstvenih problema. Smanjenje upotrebe duvana je najvažnija zdravstvena akcija u strategiji odvikavanja i prestanka pušenja. Zdravstveni problemi vezani za pušenje su posljedica toksičnosti duvana i njegovih štetnih spojeva i elemenata. Zdravstveni rizici aktivnog pušenja su u uzročnoj vezi sa većinom kardiovaskularnih i plućnih bolesti, kao i većine malignih oboljenja. Pušenje duvana dovodi do aktivacije simpatikusa što povećava krvni pritisak, sužavanje perifernih arterija i poremećaj srčanog rada. Hipertenzija je vodeći faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja. Cilj rada bio je prikazati u kojoj mjeri je pušenje duvana faktor rizika za nastanak arterijske hipertenzije. S obzirom da je istraživanje obavljeno u ispitivanoj populaciji prosvjetnih radnika, ukazali smo na značaj zdravstveno-prosvjetnog rada u cilju odvikavanja od pušenja. Identifikacija pušača sprovedena je anketnim listićima za procjenjivanje ovisnosti o nikotinu i mjerenjem arterijskog krvnog pritiska što je u komorbiditetu sa gore navedenim. Od 202 ispitanika, bilo je 153 pušača, 39 nepušača i 10 bivših pušača. Od ukupnog broja pušača njih 42 je imalo povišen krvni pritisak. Najčešće komplikacije koje su pratile hipertenziju su bile kardiološke, neurološke, pulmonalne i komplikacije u trudnoći. Treba primjeniti strategiju za prestanak pušenja koja odgovara motivaciji pušača. Prevenirati i spriječiti nastanak arterijske hipertenzije prestankom pušenja. Liječiti arterijsku hipertenziju promjenom stila života kao i eliminisanjem faktora rizika.
Reference
*** (2005) Farmakoterapijske preporuke. Banja Luka: Zavod za kliničku farmakologiju
*** (1995) Harison's Thirteen Principles of internal medicine. McGraw Hill
Campbel, N.R.C. (2000) New Canadian hypertension recomendations. Canadian Family Physician, July
Gamulin, S., Marušić, M., Kovač, Z., i dr., ur. (1995) Patofiziologija. Zagreb: Medicinska naklada
Guyton, A.C. (1996) Medicinska fiziologija. Beograd-Zagreb: Savremena administracija
Humair, J.P., Cornuz, J. (2004) Vivre sans tabac: Programme de formation des médecins a la desaccotumance au tabac document de référence. Banja Luka: Ministarstvo Zdravlja i Socijalne Zaštite Republike Srpske, p15, 2 ed
Vujičić, V., Matić, M. (1999) Urgentna kardiologija. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.