Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 4, str. 61-80
Klimatske promene i građansko pravo - elementi za strategiju prilagođavanja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
U novije vreme se sve češće ukazuje na potrebu da se na sistemski način odgovori na izazove koji se javljaju u vezi sa zaštitom životne sredine i održivim razvojem. U središtu te problematike su klimatske promene i njihove posledice. U radu je ukazano na činjenicu da se klima menja pod uticajem ljudskih aktivnosti, ali i usled prirodnih zakonitosti koje je opisao Milutin Milanković. Društvo bi trebalo da organizovano radi na otklanjanju uzroka antorpogene prirode, i da se istovremeno prilagođava klimatskim promenama koje su neizbežne. Evropska unija je usvojila posebnu Strategiju prilagođavanja na klimatske promene. Tim dokumentom su određene smernice za razvoj javnih politika i operativnih mera u različitim oblastima. Slične (nacionalne) strategije su donele i pojedine države. Efikasno sprovođenje strateških dokumenata i javnih politika nije moguće bez odgovarajuće pravne regulative. Pravo tradicionalno kasni za društvenim potrebama, uključujući i one koje se tiču reagovanja na klimatske promene i njihove posledice. U radu je ukazano na potrebu da se građansko pravo prilagodi aktuelnim trendovima. Autor smatra da je neizbežno redefinisanje prava svojine i da će ono zbog klimatskih promena biti dodatno ograničeno kako u javnom interesu, tako i radi zaštite egzistencijalnih interesa pojedinaca i užih društvenih grupa. U tom kontekstu, posebno je ukazano na razmišljanja pojedinih evropskih i američkih autora o socijalnoj funkciji ovog i dugih instituta privatnog prava. Da bi se postigao viši stepen društvene kohezije u kriznim situacijama, pravna regulativa bi morala da bude u većoj meri usaglašena sa moralnim pravilima. Društvo će morati da stvara pravednije pravo, a pojedinci da ga ostvaruju uz više uzajamnog razumevanja i solidarnosti. Autor smatra da treba reformisati i tradicionalno imisiono pravo. Pravila o imisijama ne treba da budu usmerena samo na zaštitu privatnih, već i na zaštitu javnih interesa. U tom smislu i odgovornost ne treba da bude vezana samo za nedopušteni uticaj na susedne nepokretnosti, već je treba proširiti i na slučajeve u kojima neko emituje u okolinu nešto što ugrožava širu društvenu zajednicu. U radu je takođe ukazano na potrebu da se preciznije urede pitanja koja se odnose na eroziju tla, promenu vodotoka, na službenosti i sl.
Reference
*** (2012) Global environment outlook: Environment for the future we want. Nairobi
*** (2007) Ka novom stvarnom pravu Srbije - nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima. Beograd: GTZ, 39-41
*** (1946) Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6.aprila 1941 i za vreme neprijateljske okupacije. Službeni list FNRJ, br. 86
Adler, S. (2012) Oregon plans: The making of an uniquiet land: Use revolution. Oregon State University Press
Biesbroek, R.G., Swart, R.J., Carter, T.R., Cowan, C., Henrichs, T., Mela, H., Morecroft, M.D., Rey, D. (2010) Europe adapts to climate change: Comparing National Adaptation Strategies. Global Environmental Change, 20(3): 440-450
Carlton, K.A. (1964) Law in the making. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP, str. 1
Crawford, C. (2011) The Social Function of Property and the Human Capacity to Flourish. Fordham Law Review, (3)
Foster, S., Bonilla, D., ur. (2011) The social function of property: A comparative law perspective. Fordham Law Review, Introduction, 3
Gregory, A.S. (2009) The social-obligation norm in american property law. Cornell Law Review, 4, 796
Keskitalo, C.H. (2010) Developing adaptation policy and practice in Europe: Multi-level governance of climate change. Dodrecht - Heidelberg - New York: Springer
Lim, B., Spanger-Siegfried, E., ur. (2004) Adaptation policy frameworks for climate change: Developing strategies, policies and measures. Cambridge University Press, United Nations Development Programme (UNDP), www.undp.org/gef/documents/publications/apf-frontmatter_contents_foreword.pdf 12. 10. 2010
Milanković, M. (1997) Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, D. (2012) Pravna zaštita životne sredine i održivi razvoj - civilizacija na pogrešnom putu?. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 84, br. 12, str. 781-789
Nikolić, D. (2010) Uticaj istaknutih pravnika na oblikovanje prava u Evropi i Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 183-201
Nikolić, D. (2013) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad
Nikolić, D. (2006) From liability for immissio to liability for emission. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 1, str. 405-407
Nikolić, D., ur. (2009) Osnove prava životne sredine. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Nikolić, D.Ž. (1995) Građanskopravna sankcija - geneza, evolucija i savremeni pojam. Novi Sad: Pravni fakultet
Rakić-Vodinelić, V. (1989) Ekološka tužba. Pravni život, Beograd, 39, 661-672
Renner, K. (1960) Socijalna funkcija pravnih instituta. Beograd: Kultura
Salma, J. (1988) Odgovornost za opasnost od štete. Pravni život, tom I, str. 476-487
Salma, M. (1989) Procesna zaštita čovekove sredine - pojam, osnovne karakteristike. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 6, str. 742-748
Vandenbergh, M.P. (2013) Private Environmental Governance. Cornell Law Review, (1): 129
von Gierke, O. (1889) Die soziale Aufgabe des Privatrechts. Berlin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-5198
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka