Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 1-2, str. 129-147
Prioriteti u politici razvoja trgovine i turizma
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
bUniverzitet Singidunum, FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA, Beograd
Sažetak
U radu se dijagnosticira stanje i ključni problemi u funkcionisanju trgovinskog i turističkog sektora privrede Republike Srbije. Naglašava se da su u poslednjoj deceniji posmatrani sektori bili najvitalniji deo ukupne privrede i da su ostvarene iznad prosečne performanse. Njihova učešća u strukturi bruto domaćeg proizvoda i u ukupnoj zaposlenosti stalno su u porastu. Posmatrani sektori u velikoj meri odslikavaju i ukupne procese tranzicije privrede Srbije i u velikoj meri potvrđuju zakonitosti u njihovom razvoju u sklopu jačanja tercijarnog sektora privrede. Ističe se i veliko nerazumevanje u određenom delu naučne, a posebno političke,javnosti po pitanju uloge i značaja trgovinskog i turističkog sektora u ukupnom privrednom i socijalnom razvoju. Posebno se apostrofira teza da pozitivan razvoj navedena dva sektora nije ugrožavao reindustrijalizaciju u Republici Srbiji. Naprotiv, ostvareni razvoj navedena dva sektora imao je višestruke pozitivne efekte na razvoj industrijskog i poljoprivrednog sektora privrede. Ističe se da će u narednom periodu dati efekti u još većoj meri dolaziti do izražaja, a naročito nakon otklanjanja izloženih strukturnih problema u njihovom funkcionisanju. Uzroke zapostavljenosti industrijskog i poljoprivrednog sektora privrede treba tražiti u lutanjima i brojnim greškama koje su učinjene u procesu privatizacije i vođenju industrijske i poljoprivredne politike. Na kraju se daju ključni predlozi za dalji intenzivniji razvoj trgovinskog i turističkog sektora, što treba da ima multiplikativne efekte na ukupan privredni i socijalni razvoj.
Reference
*** (2010/2012) Rulebook on requirements and manner of performing hospitality industry activity, manner of providing hospitality services, classification of technical requirements for hospitality facility development and equipment. Official Gazette of the Republic of Serbia, 41/10 and 48/12
*** (2009) Strategija i politika razvoja trgovine Republike Srbije. Beograd: Vlada Republike Srbije
*** (2006) Tourism development Strategy for the period 2006-2015. Official Gazette of the Republic of Serbia, 91
Achrol, R.S., Kotler, P. (2012) Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1): 35-52
Alqahtani, A. (2011) Toward a clarification of the concept of relationship marketing. International Journal of Management, 28(2): 585-590
Bildt, C.A.M. (2011) Report on a more efficient and fairer retail market. Brussels: European Parliament Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Diamond, J., Litt, S. (2009) Retailing in the twenty-first century. New York: Fairchild Books
European Commission (2010) Retail market monitoring report: Towards more efficient and fairer retail services in the internal market form 2020. Report from the Commission to the European Parliament. Brussels
Horwath Consulting Zagreb & Ekonomski fakultet Beograd (2005) Strategija razvoja turizma Republike Srbije (Prvi fazni izveštaj). http://www.dgt.uns.ac.rs/download/ ektur04v.pdf
Jordan, P. (2011) World tourism trends and the way ahead. u: WYSETC Global Conference, Retrieved from http://www.slideshare.net/platmatourism/world-tourism-trends-and-the-way-ahead-wysetc-convention-2011-barcelona
Kovačević, R. (2006) Mogućnosti i ograničenja porasta izvoza kao faktor platnog bilansa Srbije. Međunarodni problemi, vol. 58, br. 4, str. 492-512
Levy, M., Weitz, B.A. (2012) Retailing management. New York: McGraw-Hill/Irwin
Lovreta, S., i dr. (2009) Strategija razvoja trgovine Republike Srbije. Beograd: Vlada Republike Srbije
Lovreta, S., Berman, B., Petković, G., Crnković, J., Bogetić, Z., Veljković, S. (2010) Customer Relationship Management. Beograd: Čigoja print & Faculty of Economics
Lovreta, S., Končar, J., Petković, G. (2013) Kanali marketinga trgovina i ostali kanali. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Lovreta, S. (2011) Trgovinski menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Lovreta, S.M., Petković, G. (2011) Trgovinski marketing. Beograd: CID
Ministarstvo trgovine i usluga, Republički zavod za statistiku (2010) Informacioni sistem trgovine Republike Srbije. statistička aplikacija, Retrieved from http://www.informacionisistemtrgovineiusluga.gov.rs/mtu/Trgovina.aspx
Monti, M. (2010) A new strategy for the single market (Report to the President of the European Commission). Brussels: European Commission
Rajoy, M. (2012) Keynote address. u: Excelturs 6th Tourism Leadership Forum-Tourism driving growth and employment: Policies to stimulate competitiveness, Madrid, January
Rosenbloom, B. (2013) Marketing channels. OH: Mason, Southwestern, Cengage Learning
Srivastava, V., Singh, T. (2010) Value creation through relationship closeness. Journal of Strategic Marketing, 18(1): 3-17
Statistical Office of the Republic of Serbia (2011) Statistical Yearbook of the Republic of Serbia. Belgrade
Statistical Office of the Republic of Serbia (2012) Household budget survey 2011. Belgrade: SORS
World Bank (2011) Doing Business 2012. u: Doing Business, Washington: World Bank
World Bank (2012) International tourism, number of arrivals. Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL
World Tourist Organisation (2012) UNWTO World tourism barometer. 10 (July)
World Tourist Organization (2012) International tourism receipts surpass US$ 1 trillion iG 2011. PR 12027
World Tourist Organisation (2013) International tourism to continue robust growth in 2013. (PR No 13006). Retrieved from http://www.e-tid.com/wp-content/uploads/2013/01/UNWTO-Press-Release.pdf
Zečević, B., Veljković, S., Đorđević, A. (2012) Development of tourism in Serbia during global economic crisis period. u: Lovreta S., M. Petković, N. Janićijević [ur.] From the Global Crisis to Economic Growth, Belgrade: Faculty of Economics, vol. 2, str. 187-201
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1302129L
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka