Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 28, br. 1, str. 131-144
Tanatologija Martina Hajdegera
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresavevetkovic@bankerinter.net
Ključne reči: tubivstvovanje; smrt; bivstvovanje-prema-smrti; bezličnost; Tanatologija; nacizam
Sažetak
Politički angažman Martina Hajdegera ili "slučaj Hajdeger" više je od pola veka povod za debatu oko njegovog dela. Dijapazon stanovišta vrlo je širok i proteže se od stanovišta da Hajdegerovo filozofsko delo predstavlja nadolazeću ideologiju nacizma, preko stanovišta da je to samo zabluda filozofa slična Platonovoj u Sirakuzi, do onih koji u Hajdegerovom političkom angažmanu vide njegov pokušaj da nemački Univerzitet zaštiti od eksperimenata nacističkog režima. Naše interesovanje biće usmereno na Hajdegerovo učenje o smrti u "Bivstvovanju i vremenu". U njegovoj analizi ovog fenomena ili egzistencijala mnogi su videli svojevrsnu etiku smrti koja je inspirisala masovnu proizvodnju smrti u nacističkim konc-logorima. Iako nema onoliki značaj u analizi tubivstvovanja kao tubivstvovanje-u-svetu briga i vremenitost, analiza smrti zauzima važno mesto u njegovom delu. Smrt predstavlja put od brige prema vremenitosti i u njoj se čini oslobađanje od neautentičnog bivstvovanja tu-bivstvovanja i od bezličnosti. Čovek je bivtsvovanje-ka-smrti. Kroz smrt se tu-bivstvovanje oslobađa onoga "tu" i otkriva horizont bivstvovanja u Postojećem, a sloboda za smrt postaje sloboda od faktičke smrti. Hajdegerovo učenje je najcelovitija analiza smrti od antike i srednjovekovlja, ali i najbolnija za čoveka, jer filozofska vera u besmrtnost (večnost) duše biva zamenjena stanovištem po kome je smrt najviša instanca čovekovog bivstvovanja, njegova zaključenost i ostvarenost.
Reference
Arendt, H. (1978) Martin Heidegger at eighty. u: Heidegger and Modern Philosophy, New Haven: Yale University Press
Beimel, W. (1977) Martin Heidegger: Basic writings. New York
Beimel, W. (1972) Poetry and language. u: On Heidegger and Language, Evanston, IL
Ebeling, H. (1991) Događaj vođe - Hajdegerov odgovor. Luča, Nikšić, VIII/1-2
Farrel, K.D. (1977) Martin Heidegger: Basic writings. New York
Hajdeger, M. (1976) Uvod u metafiziku. Beograd: Vuk Karadžić
Heidegger, M. (1992) Rektorat 1933/34 - činjenice i misli. u: Žunjić Slobodan [ur.] Martin Hajdeger i nacionalsocijalizam, Novi Sad
Heidegger, M. (1954) Aus der Erfuhrung das Danken. Pfullingen
Heidegger, M. (1988) Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed
Hoffman, P. (1990) Death, time, history: Division II of being and time. u: Guignon C.B. [ur.] The Cambridge Companion to Heidegger, Cambridge, itd: Cambridge University Press
Leaman, G. (1991) Hajdeger između filozofije i političkog iskustva. Luča, Nikšić, VIII/1-2
Otto, P. (1963) Der Dankweg Martin Heideggers. Pfullingen: Neske
Pavić, Ž. (1991) Magnum Crimen Martina Hajdegera. Luča, Nikšić, VIII/1-2
Sheehan, T. (1988) Heidegger and the Nazis. Review of the Books, June 16
Sutlić, V. (1989) Kako čitati Heideggera. Zagreb: August Cesarec
Zimmerman, M. (1981) Eclipse of the Self. Ohio
Žunjić, S.R. (1992) Martin Hajdeger i nacionalsocijalizam. Novi Sad: KZNS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociologija (2000)
Progres u kontekstu sociološkog značenja vremena
Vukićević Slobodan

Sociologija (2005)
Odnos istorije, teorije i imaginacije u antropologiji
Sekulić Nada

Vojno delo (1992)
Anglo-američko projektovanje 'sveta nacija'
Rakočević Živojin Đ.

prikaži sve [18]