Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Istraživanje kognitivnog i afektivnog ponašanja prilikom kupovine
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
bJagodina General Hospital

e-adresaigor.trandafilovic@fmz.edu.rs
Sažetak
Rad sadrži terensko istraživanje kognitivnih i afektivnih aspekata ponašanja prilikom kupovine. Uzorak obuhvata 100 ispitanika a podaci su prikupljani metodom upitnika sa unapred struktuiranim odgovorima. Pokazalo se da žene više vole da kupuju od muškaraca, da su sklonije afektivnom (impulsivnom) ponašanju u kupovini dok muškarci kupuju razmatrajući više alternativa. Obrazovaniji ispitanici su skloniji kognitivnom ponašanju u kupovini od niže obrazovanih ispitanika. Sa višim brojem godina češće se javlja kognitivno ponašanje ispitanika. Prilikom kupovine skupljih i značajnijih proizvoda dominira kognicija u odnosu na afekt. Rad ima praktični i teorijski značaj jer može služiti učesnicima u praksi marketinga ali i kao baza za neka dalja istraživanja sa ciljem boljeg razumevanja potrošača.
Reference
Arnould, E.J., Price, L.L., Zinkhan, G.M. (2004) Consumers. Boston: McGraw-Hill, 2nd ed
Dunne, D. (2005) Consumers don't need a thing. Marketing, Toronto, Apr 11
Gobe, M. (2006) Emotional Branding. Beograd: Mass Media International
Ilić, V. (2010) Consumer Behavior models. Novi Sad: Faculty of Mathematics, Master thesis
Jovanović, M., Langović-Milićević, A. (2009) Interkulturni izazovi globalizacije - manifest menadžmenta za XXI vek. Beograd: Megatrend univerzitet
Kotler, P., Armstrong, G.M. (2008) Principles of marketing. Harlow: Pearson Education, Prentice Hall
Mcdaniel, C., Lamb, C., Hair, J. (2006) Introduction to Marketing. Ohio: Thompson/South Westrn, eighth edition
Milisavljević, M. (2002) Marketing. Beograd: Savremena administracija
O'Shaughnessy, J. (1995) Competitive marketing: A strategic approach. London-New York, itd: Routledge
Paul, P.J., Olson, J.C. (1996) Consumer behavior and marketing strategy. New York: McGraw Hill
Rakić, B., Rakić, M. (2007) Consumer behaviour. Belgrade: Megatrend
Rook, D.W. (1987) The Buying Impulse. Journal of Consumer Research, 14(2): 189
Stern, H. (1962) The Significance of Impulse Buying Today. Journal of Marketing, 26(2): 59
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.