Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 30, br. 10-12, str. 11-24
Pravo na poštovanje porodičnog života kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresaivanablagojevicgm@gmail.com
Sažetak
Pod uticajem društvenih promena došlo je i do velikih izmena u sferi zaštite ljudskih prava. U radu će biti iznete neke od pomenutih novina regulisane kroz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno u sferi porodičnih odnosa. Autor je odlučio da ukaže kako je pravo na porodični život regulisano Evropskom konvencijom i da pokaže način na koji se pomenuto pravo primenjuje u praksi Evropskog suda. U radu se može uvideti i da postoji tendencija velikih izmena u pogledu lica koja ovo pravo uživaju.
Reference
*** (2005) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18
Carić, S. (2012) Komentar Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Beograd: Paragraf Co
Draškić, M.M. (2007) Porodično pravo i prava deteta. Beograd: Sl. Glasnik
Draškić, M.M. (2010) Usklađenost domaćeg prava sa standardima Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na član 8. Evropske konvencije. Beograd
Janjić-Komar, M. (2008) Rasprava o principima porodičnog prava. Beograd: Pravni fakultet
Jović, O. (2009) Prava deteta - između ideje i stvarnosti. Beograd: Zadužbina Andrejević
Paunović, M., Carić, S. (2007) Evropskoi sud za ljudska prava - Nadležnost i postupak. Beograd
Ponjavić, Z. (2003) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i pravo na poštovanje porodičnog života. Pravni život, vol. 52, br. 9, str. 821-840
Ponjavić, Z. (2009) Privatizacija porodice i porodičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Vučković-Šahović, N. (2000) Pravo deteta i međunarodno pravo. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Problem određivanja sadržine 'najboljeg interesa deteta'
Vlašković Veljko

Gl Adv komore Vojvodine (2011)
Surogat materinstvo
Kekez Ana

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Pravo deteta na izražavanje mišljenja u sudskom postupku
Ćorac Sanda

prikaži sve [15]