Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 12, br. 4, str. 55-63
Priznanje prava na naknadu štete povodom neželjenog rođenja deteta u američkom pravu i osiguranje lekara i pacijenata
Osnovni sud u Kragujevcu

e-adresaivanablagojevicgm@gmail.com
Ključne reči: neželjeno rođenje deteta; lekarska greška; šteta; osiguranje pacijenta; osiguranje od odgovornosti
Sažetak
Pod uticajem društvenih promena došlo je i do velikih izmena u sferi porodičnih odnosa i njihovom pravnom regulisanju. U radu će biti iznete neke od pomenutih novina, a vezane za pitanje neželjenog rođenja deteta kao jednog modernog oblika štete. Biće pomenuta pitanja koja otvaraju ovaj problem. Najpre, autor je definisao pojam neželjenog rođenja deteta kao oblika štete, a potom i pokazao neke praktične primere iz prakse američkih sudova, kao prvih koji su o ovom problemu raspravljali. Autor je, potom, ukazao na odgovornost lekara za nastajanje predmetnog oblika štete, kao i mogućnosti njenog sprečavanja, kao i na potrebu za osiguranjem od odgovornosti, imajući u vidu visok stepen rizika medicinske struke koji nije moguće uvek otkloniti.
Reference
Colovic, V. (2010) Osiguranje od lekarske odgovornosti. Strani pravni život, (3): 33-56
Jović, O. (2009) Prava deteta - između ideje i stvarnosti. Beograd: zadužbina Andrejević
Kereta, J. (2006) Osiguranje od profesionalne odgovornosti. Sigurnost, vol. 48, br. 3 (01. 10), str. 323
Mujović, Z.H. (2002) Neželjeno rođenje deteta kao slučaj štete i odgovornost lekara. Beograd: Nomos
Radišić, J. (2011) Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera. Revija za pravo osiguranja, (1): 55-65
Radišić, J. (2007) Odgovornost zbog štete izazvane lekarskom greškom u lečenju i u obaveštavanju pacijenta. Beograd: Nomos
Radišić, J.D. (1986) Profesionalna odgovornost medicinskih poslenika. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Radišić, J.D. (1998) Uzročna veza kao osnov i kao mera odgovornosti zbog lekarske stručne greške. Pravni život, vol. 47, br. 9, str. 239-252
Simonović, D. (2009) Naknada štete - prema Zakonu o obligacionim odnosima. Beograd: Službeni glasnik
Slavnić, J. (2009) Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara. Revija za pravo osiguranja, Beograd, br. 1, str. 38
Slavnić, J. (2009) Osiguranje profesionalne odgovornosti danas. Revija za pravo osiguranja, Beograd, 3, 23-37
Vučković-Šahović, N. (2000) Pravo deteta i međunarodno pravo. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Živojinović, D. (2007) Pravo nerođenog deteta na život u međunarodnom pravu. Pravni život, vol. 56, br. 10, str. 371-382
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/erpo1304055B
objavljen u SCIndeksu: 16.12.2013.

Povezani članci