Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, br. 105, str. 7-16
Predeona vizuelizacija rimskog lokaliteta Margum
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za voćarstvo i vinogradarstvo i hortikulturu

e-adresaivanab@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: rimski lokalitet Margum; predeona vizuelizacija; revitalizacija rimskog nasleđa
Sažetak
Brojni su tragovi širom sveta koji svedoče o trajanju i značaju Rimskog carstva. U Srbiji rimskih tragova ima i više nego što se na terenu može uočiti. Mnogi tragovi su zauvek izgubljeni ili zaboravljeni, čekaju da budu otkriveni. Rimski lokalitet Margum je jedan od njih. Rad ima za cilj da oživi rimsku epohu na lokalitetu Margum, jednim inovativnim načinom, upotrebom vegetacije i prirodnih instalacija. Težnja je da se tragom mapa i obrisa u prostoru uzdignu objekti rimskih logora i utvrđenja koji su predstavljali sliku života u Rimskom carstvu. Pristup radu je multidisciplinarnog karaktera. Analizom postojećeg stanja, upotrebom ček listi, utvrđeno je, da delimično sprovedena arheološka iskopavanja u prostoru nisu dovoljno uočljiva, a njihova neuočljivost je dodatno pojačana i vegetacijom koja je spontano invazirala prostor. Revitalizacijom Marguma, daće se ne samo doprinos kulturnom nasleđu Srbije, već će se prostor i njegova okolina turistički aktivirati, a sam lokalitet postati atraktivniji.
Reference
Crnobrnja, A.N. (2006) Kultna namena rimskih žižaka u Gornjoj Meziji. Beograd: Filozofski fakultet
Galečić, N., Glavendekić, M., Gačić, A. (2007) Uticaj zdravstvenog stanja na estetsku vrednost zelenila Pionirskog parka u Beogradu. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 96, str. 15-28
Kanic, F. (2000) Srbija - zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja XIX veka. Beograd: LOGOS ART
Kumaković, Z. (1961) Šta je spomenik kulture. Sarajevo: Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti, NR BiH
Mirković, M. (1968) Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji. Beograd: Arheološko društvo Jugoslavije, doktorska disertacija u rukopisu
Popović, M. (1997) Antički Singidunum - dosadašnja otkrića i mogućnosti daljih istraživanja. Singidunum, 1, str. 1-20
Tepavički-Ilić, M., Arsenijević, M. (2006) Poljoprivreda centralnog Balkana na prelasku stare u novu eru. u: Arheologija i prirodne nauke I, http://www.viminacium.org.rs
Tomićević, J. (2005) Towards participatory management - linking people, resources and management. Freiburg im Breisgau: Institut für Landespflege der Universität
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1205007B
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.