Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 4, br. 4, str. 359-376
Godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti - 2010
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresadrenka.vukovic@fpn.bg.ac.rs
Sažetak
Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti predstavlja sastavni deo socijalne agende Evropske unije i veoma bitnu komponentu socijalne politike država-članica. Politika socijalne uključenosti usmerena je na obezbeđenje višeg nivoa životnog standarda i stvaranje mogućnosti da što veći broj članova društva uživa plodove društvenog razvoja. U 2007. godini 17% populacije Unije bilo je u riziku od siromaštva. Polazeći od multidisciplinarnosti i kompleksnosti problema, u radu su obrađena pitanja koncepta, obima i karakteristike siromaštva, socijalna isključenost i zaštita siromašnih. Socijalna isključenost je mnogo širi koncept od fenomena materijalne deprivacije ili niskih prihoda, koji uzrokuju pojavu siromaštva, i znači da postoje i drugi faktori koji mogu uticati da određene grupe budu izolovane od ostatka društva. Odsustvo sa tržišta rada, nizak nivo obrazovanja, zdravstveni problemi i loši uslovi stanovanja predstavljaju značajne elemente socijalne isključenosti. Programi i mere u sistemu socijalne zaštite imaju za cilj pružanje pomoći siromašnim članovima društva. Metod otvorene koordinacije obezbeđuje postizanje konsenzusa oko ključnih prioriteta u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u zemljama članicama Evropske unije. Glavni finansijski instrumenti za pružanje podrške državama-članicama jesu strukturalni i kohezioni fondovi, među kojima je svakako najznačajniji Evropski socijalni fond.
Reference
*** (2010) DECISION No 1098/2008/EC of the European Parliament and od the Council of 22 October 2008, on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion
*** (2000) Charter of Fundamental Rights of the European Union. Official Journal of the European Communities, 18.12., C 364/1
Europäische Kommission (2008) Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (2010)- Strategisches Rahmenpapier - Prioritäten und Leitlinien für Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Jahres 2010. Amtsblatt der Europäischen Union L 298 vom 7. 11. 2008. str. 20. Brüssel, D
European Commission (2004) Joint Report on Social Inclusion 2004. Luxembourg: COM
European Commission (2009) Eurobarometer survey on poverty and social exclusion released in October 2009. Luxembourg: Publications Office of the European Union
European Commission (2010) Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010. Luxembourg: Publications Office of the European Union
Eurostat (2010) Combating poverty and social exclusion: A statistical portrait of the European Union 2010. Luxembourg: Publications Office of the European Union
Ferrera, M., Matsaganis, M., Sacchi, S. (2004) Model otvorene koordinacije protiv siromaštva - novi proces socijalnog uključivanja Evropske unije. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, 2-4, prevod
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori (2009) Nacionalni izveštaj po mjeri čovjeka - 2009. godine, Crna Gora - društvo za sve. Podgorica: UNDP
Vuković, D. (2005) Socijalna sigurnost i socijalna prava. Beograd: Fakultet političkih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka