Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 33, br. 1, str. 93-101
Varijacija visine biljke i mase klasa pšenice gajene na solonjecu
anema
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Tipovima poljoprivrednih zemljišta niže produktivnosti, kao što je solonjec, moguće je primenom odgovarajućih meliorativnih mera, poboljšati upotrebnu vrednost i koristiti ih za setvu odgovarajućih poljoprivrednih biljnih vrsta. U radu su prikazani rezultati ogleda 12 sorti pšenice gajene na solonjecu. Praćena je varijacija visine biljke i mase klasa, kao i interakcija genotipa i agroekoloških uslova tokom jedne vegetacione sezone. Obzirom da su upoređeni rezultati na kontroli, solonjec bez primene meliorativnih mera i dva nivoa popravke (25 t i 50 t fosforgipsa/hektaru), posmatrani su efekti meliorativnih mera na ove dve komponente prinosa. Procena interakcije genotip/spoljna sredina izvršena je AMMI modelom.
Reference
Abdel-Ghani, A.H. (2009) Response of wheat varieties from semi-arid regions of Jordan to slat sterss. Jour. agr. and cr. Sci, 55-65
Dimitrijević, M., Petrović, S. (2005) Genetika populacije. Adaptabilnost i stabilnost genotipa. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Vuković, N. (2006) Fenotipska varijacija parametara klasa pšenice na meliorisanom solonjecu. Selekcija i semenarstvo, vol. 12, br. 1-2, str. 27-33
Hadživuković, S. (1973) Statistički metodi. Novi Sad: Radnički Univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Miljković, N.S. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za geografiju
Petrović, S. (2000) Fenotipska varijabilnost i stabilnost komponenata prinosa pšenice (Triticum aestivum L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
van Euwijk, F.A., Kroonberg, P.M. (1998) Multiplicative models for interaction in three-way ANOVA, with applications to plant breeding. Biometrics, 54(4): 1315-1333
Zobel, R.W., Wright, M.J., Gauch, H.G. (1988) Statistical analysis of yield trial. Agronomy Journal, 80, 388-393
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2010.

Povezani članci

Letop nauč rad Polj fak (2010)
Procena korelacione povezanosti komponenata prinosa pšenice u uslovima stresa
Banjac Borislav, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2000)
Adaptabilnost i stabilnost genotipa
Dimitrijević Miodrag, i dr.

Industrija (2009)
Prirodne osnove za razvoj i razmeštaj poljoprivrede u severoistočnoj Crnoj Gori
Rajović Goran

prikaži sve [109]