Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 64, br. 3, str. 130-147
Političke promene i njihov uticaj na bezbednosne i strateške koncepcije odbrane
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Projekat:
Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21. veku (MPNTR - 47029)

Ključne reči: politika; strategija; bezbednost; koncepcija odbrane; globalizacija
Sažetak
Pojam politika, od nastanka do današnjih dana, bio je na različite načine vezan sa prinudom i njenim efektima. Prvi vladari nalazili su oslonac u verovanju u božanski karakter vlasti, ali, kako se on vremenom sve više gubio, rešenje je nalaženo u fizičkoj nadmoći vlastodržaca. Razvoj politike kao delatnosti kojom se može instrumentalno vladati zajednicom, uslovio je njeno bliže vezivanje za silu. Ponekad se politika poistovećivala sa njom, a nekada ju je koristila kao faktor za kroćenje nasilništva drugih. Čovek je, bez sumnje, i racionalno i nagonsko biće. Monopolizacija nasilja u okviru političke delatnosti omogućila je da se, u zavisnosti od uslova, sila stavi u službu jednog ili drugog njegovog obeležja. Integrativni procesi u političkoj, ekonomskoj, vojnoj i drugim oblastima značajno su doprineli promeni uloge nacionalne države u nekada njenim neprikosnovenim sferama, pa čak i u onim elementima koji se smatraju klasičnim obeležjima države kao institucije (suverenost, nezavisnost, monetarna politika, odbrana, legitimnost državne vlasti, itd.). Da li ta snaga koja se 'oduzima' od nacionalne države, putem integracije sa drugim međunarodnim subjektima, odlazi u neke građanima daleke i otuđene centre moći ili, naprotiv, ona ulazi u onaj korpus političkog organizovanja kojim se jača njihova ukupna pozicija? Bez ulaženja u dublju analizu o tome šta je bliže istini, činjenica je da se kroz proces integracije, deo 'državnih' poslova prenosi na zajedničke institucije. U duhu ovog rada, najznačajnije su one koje odlučuju o načinima organizovanja, pripreme, funkcionisanja i upotrebe državne (međudržavne) sile. Strategijska rešenja vezana za ta pitanja deo su aktivnosti i državne i međudržavne politike. Ona su rezultanta delatnosti brojnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora, počev od ekonomskog i institucionalnog, preko socijalnog i kulturno-tradicionalnog, do međunarodnog.
Reference
*** (1989) Sovetskij enciklopednčeskij slovar'. Moskva: Sovetskaja enciklopedija
*** (1985) The new Enciclopaedia Britanica. Chicago, 15 th edition
*** (1996) Vojno delo, Beograd, br. 6
*** (2010) National security strategy: United States of America. www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
*** (2011) National military strategy of the United States of America. www.jcs.mil/content/files/2011-02/020811084800_2011_NMS_-_08_FEB_2011.pdf
*** (2009) Strategija nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii do 2020 goda, Utverždena Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 12 maja. No 537. http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
*** (2010) Voennaja doktrina Rossijskoj Federacii. http://www.rg.ru/2010/02/10/doktrina-dok.html
Berdjaev, N.A. (1991) Samopoznanie. Moskva: Knjiga
Bodson, Ž. (1996) Novi svetski poredak i Jugoslavija. Beograd: Ing-Pro
Čupić, Č. (1997) Politika i zlo. Beograd: Čigoja štampa
Ćimić, E. (1981) Politika kao sudbina. Beograd: Mladost
Dimitrijević, V.B., Stojanović, R.M. (1977) Osnovi teorije međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni list SFRJ
Ford, P.B.R. (2008) U.S. House Armed Services Committee, Subcommittee on oversight and investigations. July 15, http://web.mit.edu/ssp/people/posen/A_Grand_Strategy_of_Restraint_and_Renewal_testimony_fr_congress_july_15.pdf
Fung, J. (1993) Istorija kineske filozofije. Beograd: Nolit
Hill, C.W., Jones, G.R. (1992) Strategic management: An integrated approach. Boston: Houghton Mifflin Company
Kalin, B. (1988) Povijest filozofije - s odabranim tekstovima filozofa. Zagreb: Školska knjiga
Klauzevic, K.fon (1951) O ratu. Beograd: Vuk Karadžić
Kosik, K. (1983) Dijalektika krize. Beograd: Mladost
Kruzel, J., Haltzel, M.H. (1990) Between the blocs: Problems and prospects for Europe's neutrals and nonaligned states. New York: Cambridge University Press
Markuze, H. (1968) Čovek jedne dimenzije. Sarajevo: Veselin Masleša
Matić, M.A., ur. (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Nye, J. (2004) Soft Power: The means to success in world politics. New York: Public Affairs
Nye, J.S.Jr. (1990) Bound to lead: The changing nature of American power. New York: Basic Books
Pečujlić, M., Milić, V.B. (1994) Sociologija. Beograd: Institut za političke studije
Platon (1976) Država. Beograd: BIGZ
Šušnjić, Đ.J. (1997) Dijalog i tolerancija - iskustvo razlike. Beograd: Čigoja štampa
Tadić, L. (1996) Nauka o politici. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Tofler, A., Tofler, H. (1998) Rat i antirat. Beograd: Paideia
Vasović, V.J. (1987) Savremeni politički sistemi. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Sociološki pregled (2011)
Kina-Amerika-Rusija - globalni trougao 21. veka
Mladenović Miroslav, i dr.

Vojno delo (1999)
Politički činioci vojnostrategijskih promena međunarodnih odnosa
Mladenović Miroslav

Gl Adv komore Vojvodine (2017)
Refleksije društvenog ugovora Ruso kao naš savremenik
Veselinović Dragan

prikaži sve [202]