Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 63, br. 3, str. 242-257
Rizici nevojnih pretnji bezbednosti od značaja za treću misiju Vojske Srbije
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cMinistarstvo odbrane Republike Srbije
Projekat:
Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21. veku (MPNTR - 47029)

Ključne reči: procena rizika; elementarne opasnosti; terorizam; pobunjenička dejstva; Vojska Srbije; preventivna dejstva
Sažetak
Srbija i njena vojska nalaze se u postupku preisipitivanja funkcionalnih potreba i mogućnosti odgovora na nevojne pretnje bezbednosti. U skladu sa nacionalnim, evropskim i evroa-tlantskim bezbednosnim prioritetima, preventivna upotreba snaga je imperativ savremene upotrebe vojnih resursa u suočavanju sa procenjenim pretnjama. U radu se ne razmatraju posebno nevojne pretnje bezbednosti Republike Srbije sadržane u strateškim i doktrinarnim dokumentima, niti se procenjuju rizici od pojedinačnih pretnji, što je predmet opsežnijih budućih analiza i istraživanja. Autori, pre svega, ukazuju na značaj procene multirizika i analize scenarija za preventivno postupanje u okviru treće misije vojske i uvažavajući specifičnosti Republike Srbije. U odnosu na pretpostavljene rizike elementarnih opasnosti, terorizma i pobunjeničkih dejstava, predstoji zadatak da se analiziraju funkcionalne potrebe i mogućnosti Vojske Srbije primenom GAP analize i drugih metoda i tehnika za procenu rizika kao osnove u procesu odlučivanja.
Reference
*** (2009) Strategijski pregled odbrane Republike Srbije
*** (2007) Direktiva 2007/60 EK Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i upravljanju rizicima od poplava. OJ, L 288, 06.11
*** (2008) Direktiva Saveta 2008/114 EK o identifikaciji evropskih kritičnih infrastruktura i procena potrebe za poboljšanje njihove zaštite. OJ, L345, 23.12
*** (1997) Direktiva Saveta 96/82 EK o kontroli hazarda akcidenata koji uključuje opasne supstance. OJ, L010, 14.01
*** (2010) EU guidelines for risk assessment and mapping. http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/prevention. 03.04.2011
*** (2009) Zakon o vanrednim situacijama. Sl. glasnik RS, br. 111
*** IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques
*** ISO/TC 223 Societal Security Business Plan. Date: 2006-11-24
Boin, A., Hart, P., Stern, E., Sundelius, B. (2010) The politics of crisis management: Public leadership under pressure. Cambridge: Cambridge University Press
Keković, Z., Kešetović, Ž. (2009) Emergency management concept. u: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd: Ministarstvo odbrane RS - Institut za strategijska istraživanja
Keković, Z., Kešetović, Ž. (2008) Društvena bezbednost u Srbiji. Srpska politička misao, vol. 20, br. 12, str. 181-200
Keković, Z. (2009) Sistemi bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kešetović, Ž., Keković, Z. (2008) Sistemi kriznog menadžmenta. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.03.2012.