Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 22  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 52, br. 1-2, str. 87-92
Uticaj prirodnih resursa na održiv razvoj poljoprivrede
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: prirodni resursi; poljoprivredna proizvodnja; proizvodnja hrane; konzerviranje prirodnih resursa
Sažetak
Karakteristike veza između poljoprivrede, zemljišta i vode se u poslednje vreme značajno menjaju. Važni uzroci ove promene se ogledaju u rapidnoj urbanizaciji u zemljama u razvoju, zabrinutosti za životnu sredinu degradaciji zemljišnih i vodenih resursa, sve većem pritisku populacije postojanju visokog nivoa neuhranjenosti stanovništva. Ekonomska, ekološka i socijalna ravnoteža u sadašnjim uslovima značajno utiču na razvoj poljoprivrede, ali je neophodno sagledati mogući negativan uticaj na buduća kretanja. Imajući u vidu ulogu poljoprivrede u društvu, odnos između poljoprivrede i prirodne sredine mora se razmatrati na trajnoj osnovi. Relevantno je razmatranje da se uloga poljoprivrede ne ogleda samo u proizvodnji hrane već i u održivosti prirodne sredine i podršci za opstanak socijalne strukture u ruralnim sredinama.
Reference
*** (2000) Sustainable agriculture and rural development. u: Report of the Secretary-General, Commission on Sustainable Development, United Nations, February
Anđelković, B. Ekološki ishodi eksploatacije prirodnih resursa. u: Milenović Božidar [ur.] Privreda i životna sredina, str. 175
Conway, G.R., Barbier, E.B. (1990) After the green revolution. London: Earthscan Publications
FAO (1996) Food production: The critical role of water. u: World Food Summit, November, Technical background document, br. 7
International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (1991) Caring for the earth: A strategy for sustainable living. Gland, Switzerland
Njegovan, Z.M. (1992) Makroekonomski aspekti tehnološkog razvoja poljoprivrede. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede / IEP
UN, Food and Agriculture Organization (1999) The state of food insecurity in the world. Rome
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.