Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 1, str. 239-256
Finansijski instrumenti Evropske unije u stimulisanju razvoja turizma Srbije sa osvrtom na seoski i ekološki turizam
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresamuhi.bela@gmail.com, 021.eva@gmail.com
Ključne reči: seoski turizam; ekološki turizam; Evropska unija; fondovi
Sažetak
Savremeni turistički trendovi se odlikuju sve većim usmeravanjem ka ruralnim i "zelenim" destinacijama, posebno na području Evrope. U velikom broju zemalja Evropske unije u strategije razvoja regija i ruralnih područja uvršćen je seoski i ekološki turizam, koji pomažu u zadržavanju stanovništva u mestu, stvarajući nova radna mesta i doprinoseći društveno-ekonomskom napretku ovih regiona. Na području Evropske unije poslednjih decenija sve veća pažnja se posvećuje razvoju pojedinih instrumenata i mera koje treba da omogućuje skladan i kontinuirani razvoj turizma. Putem specijalizovanih institucija i fondova, Evropska unija pomaže i direktno učestvuje kroz razne forme u razvoju turizma i u ruralnim područjima, a jačanje politike ruralnog razvoja je postao jedan od najvećih prioriteta Evropske unije. Cilj ovog rada je da se ukaže na značaj fondova Evropske unije u finansiranju turističkih projekata, takođe i ukazivanje na značaj prekogranične saradnje turističkih subjekata Srbije, posebno u oblasti seoskog i ekološkog turizma.
Reference
*** (2000) Guiding principles for sustainable spatial development of the European continent. u: European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT), Hanover
*** (2008) Pregled programa i fondova Evropske unije otvorenih za Srbiju u periodu 2007-2013. godine. Novi Sad: Centar za strateško ekonomska istraživanja 'Vojvodina-CESS'
*** (1995) Philoxenia in the 21st Century. European Commission
Bakić, O. (2008) Marketing u turizmu. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Batić, J. (2011) Perspektive povećanja konkurentnosti EU. Industrija, vol. 39, br. 4, str. 127-149
Kronja, J. (2007) Programi Evropske zajednice. Beograd: Fond za otvoreno društvo
Muhi, B. (2011) Stimulativne mere Evropske unije za razvoj turizma u ruralnim područjima. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 1, str. 107-122
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka