Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 2, str. 271-298
Razvojni pravci turizma uz podršku fondova Evropske unije - šansa za privredni oporavak Vojvodine
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
bUniverzitet Educons, Fakultet zaštite životne sredine, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresasvetlanamihic@gmail.com, muhi.bela@gmail.com, sdomazetns@gmail.com, mihamilan@gmail.com, dsupic@gmail.com
Sažetak
Evropa je sa stanovišta učešća u turističkom prometu i potrošnji već decenijama najznačajnije turističko područje sveta. U granicama Evropske unije nalaze se najrazvijenije inicijativne i receptivne turističke zemlje. Dugi niz godina na području Evropske unije velika pažnja se posvećuje razvoju turizma odnosno razvoju pojedinih instrumenata i mera koje treba da omoguće skladan i kontinuiran razvoj turizma. Putem specijalizovanih institucija i fondova Evropska unija pomaže i direktno i indirektno učestvuje kroz razne forme u razvoju turizma i u ruralnim područjima, a jačanje politike ruralnog razvoja postao je jedan od najvećih prioriteta Evropske unije. Uzimajući u obzir značaj finansijske podrške Evropske unije u razvoju turizma, u ovom radu se daje kratak pregled sistema podrške Evropske unije u stimulisanju razvoja turizma, kao i fondova sa posebnim osvrtom na mogućnosti u razvoju seoskog turizma.
Reference
*** (2006) Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market. OJ, L376/36
*** (2011) Regulation 692/2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC has been adopted on 6th July 2011 with 2012 as reference year (Regulation (EU) No 692/2011)
*** (2011) Commission implementing regulation (EU) No 1051/2011 of 20 October 2011, implementing Regulation (EU) No 692/2011 of the European parliament and of the council concerning European statistics on tourism, as regards the structure of the
European Commission (2011) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions, Annual Growth Survey: Advancing the EU's comprehensive response to the crisis. Brussels, 12.1.2010, COM, 11 final, p.4-9
Janković, S. (2009) Evropska unija i ruralni razvoj Srbije. Beograd
Mihić, S., Okanović, I. (2011) A new approach to mass customization to modern customer. Technics, Technologies, Education, Management - TTEM, vol. 6, No3, 636-644, Thompson Index SCII List class A
Mihić, S., Mihajlović, M. (2010) Edukacija u svetlu budućeg razvoja turizma u Srbiji. u: VI Nacionalni naučni skup SINERGIJA 2010, Bijeljina: Univerzitet Singidunum Beograd, 26. 02. BIH Zbornik radova, OBISS. BH-ID 1397016, ISBN 978-99955-26-20-7
Mihić, S., Đuranović, D., Maksimović, B. (2009) Marketing komunikacije u turističkoj industriji. u: VI Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije I V Kongres, CG, 02-04, Tivat, Zbornik, 1800-5918, 196-200 I
Mihić, S., Rađenović, D., Supić, D. (2013) Consumer behavior: Building marketing strategy. Matalurgia International, br. 8, 116-121
Muhi, B. (2011) Stimulativne mere Evropske unije za razvoj turizma - programi regionalne i prekogranične saradnje. u: Drugi naučni skup sa međunarodnim učešćem Univerziteta Edukons, Realni sektor, finansijske institucije i usluge u globalnoj krizi, Sremska Kamenica
Muhi, B., Tomić, H.E. (2013) Finansijski instrumenti Evropske unije u stimulisanju razvoja turizma Srbije sa osvrtom na seoski i ekološki turizam. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 1, str. 239-256
Pejović, A., i dr. (2011) Instrument za pretpristupnu pomoć. Beograd
Poslovni Biro doo (2009) Leader program - Evropskom praksom do vlastitih prilika. Rijeka
Prokopijević, M. (2005) Evropska unija (uvod). Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka