Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 6, br. 2, str. 399-415
Industrija događaja kao specifičnost uslužnog sektora i osnova ekonomskog razvoja
aUniverzitet Educons, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica, Srbija
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresacekovicmilan@educons.edu.rs, muhi.bela@gmail.com
Ključne reči: događaj; ekonomski efekti; okruženje; megadogađaji; halmark događaji
Sažetak
Događaji su svuda oko nas i nisu samo puki odgovor na ljudsku dokolicu, već su od svojih početaka imali značajan uticaj na kvalitet života ljudi. Istorijski gledano, potreba ljudi da trguju je iznedrila događaje. U savremenom društvu događaji imaju izraženu društvenu ulogu, imajući u vidu socijalne, kulturne, zabavne, ekonomske i druge potrebe stanovništva. Značaj efekata postavljenja i realizacije događaja najbolje se ogleda kroz dugoročne koristi, koje proizilaze iz događaja. Ukoliko se sagleda savremena industrija događaja (posebno mega i tkz. halmark događaji), može se uvideti visok stepen uticaja događaja na okruženje. Uticaji događaja na okruženje mogu se ogledati kroz razvoj infrastrukture, zapošljavanje, povećanje BDP, socijalnu interakciju, kulturnu i turističku afirmaciju, itd. Ovaj rad stavlja fokus na ekonomske uticaje događaja, tj. kako se ispoljavaju ekonomski uticaji događaja na okruženje. U radu su dati prikazi koristi od događaja na primeru Olimpijskih igara u Pekingu i Londonu, i Exit festivala, kao glavnog zabavnog događaja u Srbiji.
Reference
Andrejević, A., Grubor, A. (2007) Menadžment događaja. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Bakić, O. (2008) Marketing u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Bowdin, G., Mcdonnel, I., Allen, J., OToole, W. (2001) Events management. Buterworth-Heineman
Getz, D. (1997) Event management and event tourism. New York: Cognizant Communications Corporation
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
van der Wagen, L., Carlos, B.R. (2004) Event Management for Tourism, Cultural, Business, and Sporting Events. Saddle River: Prentice Hall
Zrnić, M. (2009) Menadžment događaja. Banja Luka: Javna ustanova Sportski centar 'Borik'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka