Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 39, br. 2, str. 237-261
Nautički turizam kao faktor konkurentnosti turizma Vojvodine
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresamuhi.bela@gmail.com
Sažetak
Nautički turizam ima visok trend rasta, a najveći porast očekuje se upravo u našem delu Evrope. Prognoza je i da će do 2020. godine nautički turizam biti jedan od vodećih oblika u industriji turizma širom sveta. Zbog velikih potencijala za razvoj ovog vida turizma u regionu, u izrazito perspektivne projekte spadaju oni koji imaju za cilj povećanje konkurentnosti nautičkih proizvoda: marina, usluga turističkog čartera, kao i 'rečnih kruzera'. Izgradnja nautičke infrastrukture (pristaništa, marina, turističkih atrakcija posebno na Dunavu, a u manjoj meri i na Tisi i Savi) treba da doprinese većoj posećenosti Vojvodine i da ojača njeno povezivanje, kao regije, sa dunavskim rečnim turama ali i doprinese turističkoj ponudi i ekonomskom razvoju šireg okruženja. Sa Dunavom, koji u Vojvodini dobija punu snagu, kao i pritokama Savom, Tisom, Tamišem i Nerom, kanalima, gastronomijom i preko 700 manifestacija godišnje, kulturološkim, sociološkim obeležjima, Vojvodina može kreirati mnoge turističke proizvode i stvoriti veću vrednost za buduće posetioce.
Reference
*** Turistički informator 'Hello Serbia'. Blumen group, vol. 8
*** (2009) Marketing strategija turizma Vojvodine. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons
*** (2004) Program privrednog razvoja AP Vojvodine. Novi Sad: Centar za strateško ekonomska istraživanja 'Vojvodina-CESS'
*** (2005) Strategija razvoja turizma Srbije do 2015 godine - prvi fazni izveštaj. Beograd: Horvat Konsalting Zagreb
*** (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije, drugi fazni izveštaj - strateški marketing plan. Zagreb: Horvat Konsalting
Bakić, O. (2009) Marketing menadžment turističke destinacije. Sremska Kamenica: Edukons Univerzitet
Bakić, O. (2008) Marketing u turizmu. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Romelić, J. (2006) Istraživanje uslova i faktora orgnizacije i funkcionisanja nautičkog turizma na Dunavu. Turizam, (10): 37-39
Stanković, F., Škorić, M., Novković, N., Nadj, I., Kicošev, S., Crevar, V. (2008) Akcioni plan za razvoj turizma u regionu Potisja. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za privatizaciju, preduzetništvo, mala i srednja preduzeća
Štetić, S. (2007) Posebni oblici turizma. Beograd: Forma B
Unković, S.M., Zečević, B. (2007) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.09.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka