Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 4, br. 2, str. 431-445
Aspekti održivog razvoja seoskog turizma u Vojvodini
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresamuhi.bela@neobee.net
Sažetak
Turizam, kao globalna društveno-ekonomska pojava, beleži stalan i stabilan rast u poslednjih pet decenija, iako se nalazi u procesu stalnih i snažnih promena. Osnovne promene, koje čine turizam izrazito turbulentnim, tiču se značajnog delovanja činilaca iz okruženja, povezano sa sve izrazitijom svešću o potrebi za očuvanjem osnove njegovog razvoja - prostora, odnosno prirodnog okruženja. Ekspanzivan i nekontrolisan razvoj turizma tokom proteklih nekoliko decenija, praćen mnogim neželjenim ekološkim, socijalnim i kulturnim posledicama nameće potrebu da se i ova delatnost podvede pod koncepciju održivog razvoja. Usmeravanje pažnje mnogih zemalja i turističkih preduzeća je striktno vezano za ekonomske aspekte razvoja turizma. To je porodilo i značajan talas kritike i fokusa na pitanja uticaja turističkog razvoja na društvo i same turiste. Argumenti za ovo crpeli su se iz brojnih primera sa negativnim predznakom u razvoju turizma, kao što su uništavanje prostora, derogiranje prirodnog ambijenta i prirodne atraktivnosti, komercijalizacije kulturno- istorijskog i drugog nasleđa, zatamljavanje antropoloških specifičnosti i distinktivnosti i sl. To je prouzrokovalo da mnoge destinacije, adaptirajući se za potrebe turističkog razvoja izgube svoju izvornost i unikatnost i takodestimulišu turistička putovanja. Planiranje održivog razvoja seoskog turizma trebalo bi da prepoznaje prava i potrebe rezidenata (domaćina), uvažava njihove resurse (fizičko okruženje), životni stil i kulturu, kao i pravo da isti utiču na sudbinu lokalnih resursa (turističkih i drugih). Zbog navedenih činilaca sve više dolazi do značaja koncepcija održivog turizma, po mnogim autorima to jeste najvažniji izazov i zadatak turizma u XXI veku. Održivi turizam treba da se temelji na integralnom, holističkom pristupu, koji podrazumeva međusobnu povezanost i saradnju svih činilaca koji utiču na razvoj turizma. Savremeni trendovi u svetskom turizmu traže prostore izvorne ili minimalno izmenjene životne sredine. Sve veća svest o značaju očuvanja zdrave prirodne sredine zahteva ekološki pristup u marketing mendžmentu turističke destinacije. Pred svim učesnicima i nosiocima turističke delatnosti nameće se jasan zahtev, da se prilagode ovoj novoj razvojnoj strategiji i načinu razmišljanja.
Reference
*** (2000) Održivi odgovorni razvoj turizma u XXI veku - Agenda 21 za turističku privredu. Beograd: Turistička organizacija Srbije, Opšti etički kodeks u turizmu
*** (2000) Towards Quality Rural Tourism: Integrated quality management (IQM) of rural destinations. Luxembourg: European Commission
*** (2004) Fenntarthatu turizmus: A Sustainable European Regions Network. Bruxelles: Regions de la Hongrie
*** (2000) Guiding principles for sustainable spatial development of the European continent. u: 12th Session of the European Conference of Ministers responsible for Regional Planning, Hannover: Council of Europe, CEMAT
*** (2009) Marketing strategija turizma Vojvodine. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons
Antal, K. (1994) A falusi turizmus mint idegenforgalmi termjk. u: Kereskedelmi Szemle, Budapest
Bakić, O. (2008) Marketing u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum
Csizmadia, L. (1992) Falusi turizmus - kcrnyezetbarbt turizmus oktatbsi csszefggjsei. u: Kereskedelmi es Idegenforgalmi Tovabbkepző, Budapest
Csoban, K. (2005) A turizmus fenntarthatusbgbnak jrtjkeljse, Debreceni Egyetem Agrartudomanyi Centrum. Agrartudomanyi Kozlemenyek, 16
Hughes, G. (2002) Environmental indicators. Annals of Tourism Research, 29.2.2002. pp. 457-477
Kovacs, D. (2003) Falusi js vidjki turizmus-jrtelmezjsek a nemzetkczi szakirodalomban: A falusi turizmus hagyomanyai. Budapest: Mezőgazda Kiado
Miller, G. (2001) The development of indicators for sustainable tourism: Results of a Delphi survey of tourism researchers. Tourism Management, 22, str. 65-75
Muhi, B. (2009) Primena marketinga u seoskom turizmu Vojvodine. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons
Puczko, L., Ratz, T. (2002) A turizmus hatbsai. Budapest: Aula
WCED (1988) Kczcs jcvőnk. Budapest: Mezőgazdasagi Kiado
WTO (2003) Advances in the study on sustainability indicators of tourism development. http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html
 

O članku

jezik rada: mađarski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka