Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 34, br. 3-4, str. 211-217
Anesteziološki pristup detetu sa povredom glave i opekotinama
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Univerzitetska dečija klinika
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Univerzitetska dečija klinika
Sažetak
Trauma je vodeći uzrok smrti kod dece od 1 do 14 godina. Povrede glave su važan razlog mortaliteta i morbiditeta koji se može značajno smanjiti pravovremenom adekvatnom terapijom. Pri povredi glave najvažnija terapijska mera je rana kontrola interkranijalnog pritiska. Anesteziolog je od početka uključen u tim za zbrinjavanje povređenog deteta. Cilj početnog zbrinjavanja je prevencija sekundranog oštećenja mozga uspostavljanjem oksigenacije, ventilacije i perfuzije. Dijagnostika i terapija se moraju sprovoditi brzo i simultano. Glazgov koma skala je koristan skor za procenu stanja svesti i praćenje oporavka, sa izuzetkom odojčeta i malog deteta gde je ovaj skor manje senzitivan. Opekotine su, posle saobraćajnih udesa, najčešći uzrok smrti izazvane traumom u dečjem uzrastu. Nadoknada tečnosti kod hosptalizovane opečene dece predstavlja najvažniju terapijsku meru sprečavanja hipovolemijskog šoka. Glavni cilj reanimacije je održavanje tkivne perfuzije u zoni staze, čime se ujedno prevenira produbljivanje opekotine. To nije nimalo lako jer premalo tečnosti vodi tkivnoj hipoperfuziji, a previše edemu tkiva. Ne postoji ni jedna idealna formula ili vodič za nadokandu tečnosti, ali se u praksi najčešće koristi Parklandova formula. Klinička procena je ključna.
Reference
Bruce, D., Swift, D.M. (1997) Head injury. u: Levin D.L., Morriss F.C. [ur.] Essentials of pediatric intensive care, Churchill Livingstone, 2nd ed., 991-8
Budić, I., Simić, D., Slavković, A., Đorđević, V., Milojević, I., Marković, M. (2010) Transport i anestezija za dijagnostičke procedure kod pedijatrijske traume. u: Trauma i anestezija, Naučni simpozijum, Zbornik predavanja, 8-10 april, Niš: Med Fak, 104-109
Cochran, A., Scaife, E.R., Hansen, K.W., Downey, E.C. (2003) Hyperglycemia and Outcomes from Pediatric Traumatic Brain Injury. Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care, 55(6): 1035-1038
Dubick, M.A., Williams, C., Elgjo, G.I., Kramer, G.C. (2005) High-dose vitamin C infusion reduces fluid requirements in the resuscitation of burn-injured sheep. Shock, 24(2): 139-44
Greenhalgh, D.G. (2007) Burn resuscitation. Journal of burn care & research, 28(4): 555-65
Hettiaratchy, S., Papini, R. (2004) ABC of burns. BMJ, Volume 329
Latenser, B. (2009) Critical care of the burn patient: The first 48 hours. Critical care med, Vol.37, No.10
Milenović, M., Simić, D., Popović, N., Vučović, D. (2010) Anesteziološki pristup kod opekotina. u: Trauma i anestezija, Naučni simpozijum, Zbornik predavanja, 8-10 april, Niš: Med Fak, 75-78
Milenović, M., Simić, D., Budić, I., Milojević, I., Marković, M., Mojsić, B. (2011) Dečja trauma. u: Simić D. [ur.] Novine u dečijoj anesteziologiji, Obeležja, 22:269-86
Milojević, I., Simić, D., Budić, I. (2010) Inicijalna procena i reanimacija poitraumatizovanog deteta. u: Trauma i anestezija, Naučni simpozijum, Zbornik predavanja, 8-10 april, Niš: Med Fak, 100-103
Mojsić, B., Mojsić, I., Milenović, M. (2011) Reanimacija opečenog deteta. u: Simić D. [ur.] Novine u dečijoj anesteziologiji, Obeležja, 22: 287-97
Simić, D., Popović, N. (2010) Povrede kod dece. u: Popović N. [ur.] Anestezija u trauma, Wind press, 701-722
Simić, D., Milojević, I., Budić, I., Mitić, M. (2010) Reanimacija i anestezija opečenog deteta - prikaz slučaja. u: Trauma i anestezija; Naučni simpozijum, 8-10 april, Zbornik predavanja, Niš: Medicinski Fakultet, 141-142
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Acta fac medic Naissensis (2016)
Nadoknada tečnosti i protokol masovne transfuzije kod traumatizirane dece
Marjanović Vesna, i dr.

Serb J Anest Inten Therapy (2019)
Intrahospitalno zbrinjavanje bolesnika sa politraumomtrauma protokol
Jovanović Vesna, i dr.