Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 139, br. 1-2, str. 107-115
Anestezija kod dece s urođenim srčanim manama u nekardijalnim operacijama
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Univerzitetska dečija klinika
bKlinički centar Niš, Klinika za dečju hirurgiju i ortpopediju
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za sudsku medicinu

e-adresadussin@eunet.rs
Ključne reči: anestezija; dete; oboljenje srca; nekardijalna hirurgija
Sažetak
Deca s urođenim srčanim manama koja se podvrgavaju nekardijalnim hirurškim zahvatima odlikuju se fiziološkim i funkcionalnim poremećajima i stoga predstavljaju veliki izazov za anesteziologe. Principi anestezije ogledaju se u smanjenju patofizioloških promena koje bi mogle da poremete složenu interakciju sistemske i plućne vaskularne rezistencije. Poznavanje modifikacija kardiorespiratorne fiziologije i specifično izmenjene anatomije srca, kao i određivanje mogućih rizika za nastanak komplikacija u svakom individualnom slučaju, od posebnog su značaja pri izboru anesteziološke strategije za svakog bolesnika ponaosob. Tokom pripreme za operaciju treba odrediti međusobni odnos koristi i rizika od hirurške intervencije i ustanoviti plan lečenja čija je suština optimizacija stanja bolesnika pre operacije. Anesteziolog takođe mora da poznaje farmakološka svojstva lekova koji se primenjuju i da prilagodi anesteziološke postupke vrsti hirurškog zahvata. Interdisciplinarni timski pristup je veoma važan za uspešnu primenu anestezije kod ove dece. Tim bi trebalo da čine anesteziolog, dečji kardiolog, hirurg, kardiohirurg i neonatolog.
Reference
Hartman, G.S., Thomas, S.J. (2003) Valvular heart disease. u: Yao F.S.Y. [ur.] Yao and Artusios anesthesiology: Problem-oriented patient management, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, str. 201-232
Hrnjak, D. (1993) Značaj primene tehnike kaudalnog bloka u pedijatrijskoj anesteziji. Beograd: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Laird, T.H., Stayer, S.A., Rivenes, S.M., Lewin, M.B., McKenzie, D.E., Fraser, C.D., Andropoulos, D.B. (2002) Pulmonary-to-systemic blood flow ratio effects of sevoflurane, isoflurane, halothane, and fentanyl/midazolam with 100% oxygen in children with congenital heart disease. Anesthesia and analgesia, 95(5): 1200-6, table of contents
Levin, S.K., Arslan-Carlon, V. (2003) Tetralogy of Fallot. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, str. 233-7
Lovell, A.T. (2004) Anaesthetic implications of grown-up congenital heart disease. British journal of anaesthesia, 93(1): 129-39
Milaković, B., Simić, D. (2008) Transfuzija. u: Maksimović [ur.] Hirurgija
Ross, A.K., Davis, P.J., Dear, G.G.L., Ginsberg, B., Mcgowan, F.X., Stiller, R.D., Henson, L.G., Huffman, C., Muir, K.T. (2001) Pharmacokinetics of remifentanil in anesthetized pediatric patients undergoing elective surgery or diagnostic procedures. Anesthesia and analgesia, 93(6): 1393-401, table of contents
Simić, D. (2005) Kardiovaskularni sistem. u: Simić D. [ur.] Osnovi dečje anestezije, Beograd: Obeležja, p.13-18
Simić, D. (2005) Fizičko-hemijska svojstva i mehanizam dejstva inhalacionih anestetika. u: Inhalaciona anestezija, Beograd: DAS, str. 15-32
Simić, D. (2005) Neuobičajena oboljenja i stanja i njihov uticaj na anesteziju. u: Simić D. [ur.] Osnovi dečje anestezije, Beograd: Obeležja
Strafford, M.A., Henderson, K.H. (1991) Anesthetic morbidity in congenital heart disease patients undergoing non-cardiac surgery. Anesthesiology, 75(Supplement): A1056
Telford, R., Murphy, P. (2006) Congenital heart disease and non-cardiac surgery. u: Allman K.G., Wilson I.H. [ur.] Handbook of Anesthesia, Oxford: Oxford University Press, 2nd ed., str. 72-3
Williams, G.D., Jones, T.K., Hanson, K.A., Morray, J.P. (1999) The hemodynamic effects of propofol in children with congenital heart disease. Anesthesia and analgesia, 89(6): 1411-6
Wilson, W., Taubert, K.A., Gewitz, M., Lockhart, P.B., Baddour, L.M., Levison, M., Bolger, A., Cabell, C.H., Takahashi, M., Baltimore, R.S., Newburger, J.W., Strom, B.L., Tani, L.Y., Gerber, M., Bonow, R.O., Pallasch, T., Shulman, S.T. (2007) Prevention of Infective Endocarditis: Guidelines From the American Heart Association: A Guideline From the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee. Circulation, 116(15): 1736-1754
Yumul, R., Emdadi, A., Moradi, N. (2003) Anesthesia for noncardiac surgery in children with congenital heart disease. Seminars in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 7(2): 153-165
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.2298/SARH1102107S
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2011.

Povezani članci

Srps arh celokup lekarstvo (2010)
Anestezija kod dece s urođenim neuromišićnim bolestima
Simić Dušica, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2007)
Istorijat razvoja dečje anesteziologije
Simić Dušica, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2010)
Da li su nove preporuke o prevenciji infektivnog endokarditisa primenljive u našoj sredini?
Ivanović Branislava, i dr.