Akcije

Glasnik Advokatske komore Vojvodine
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 2, str. 89-98
Pravo na delotvorni pravni lek
Pravosudna akademija, Kancelarija Novi Sad
Sažetak
Čl. 13. direktno ukazuje na obavezu države da štiti ljudska prava u okviru sopstvenog pravnog sistema i ustanovi garanciju u obezbeđivanju delotvornog uživanja tih prava. Čl. 13. zaokružuje važan suštinski princip Konvencije, a to je supsidijarnost. Čl. 13. Konvencije je od posebnog značaja za domaći pravni sistem, s obzirom da se u domaćem sistemu zahteva raspoloživost delotvornih pravnih lekova za povrede ljudskih prava i adresiran je na domaće nadležne organe, jer oni imaju obavezu da ispitaju raspravne navode o povredama ljudskih prava. Nemoguća je povreda samo izdvojenog čl. 13. Konvencije. Tu je reč o tehničkoj i procesnoj odredbi. Sudska praksa u odnosu na čl. 13. je veoma bogata i raznovrsna.
Reference
Carić, S. (2008) Pravo na suđenje u razumnom roku. Beograd: Službeni glasnik
Dimitrijević, V., Popović, D., Papić, T., Petrović, V. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, drugo izdanje
Gomien, D. (1996) Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Beograd
Rid, K., Budimlić, L., Dobrković, N. (2007) Evropska konvencija o ljudskim pravima - vodič za praktičare. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, knj. 1 i. 2
Vajić, N. (1999) Pojedinac pred Evropskim sudom za ljudska prava. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1302089S
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2010)
Pravo na pravično suđenje
Slijepčević Ljubiša

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Pravo na život - prema čl. 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima i Protokolu br. 6. i 13.
Slijepčević Ljuba

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Zaštita osoba s invaliditetom u međunarodnom pravu
Radivojević Zoran, i dr.

prikaži sve [22]